Foto van Grapperhaus

3 april 2019

Actieplan regering over anti-lhbti geweld moet beter

TNN is boos over het ambitieloze ‘actieplan’ tegen anti-LHBTI geweld dat minister Grapperhaus (Veiligheid) op 2 april naar de Tweede Kamer stuurde. Samen met COC en NNID vragen wij de Kamer om Grapperhaus hierover op het matje te roepen en verdergaande maatregelen tegen geweld te eisen.

Samen met COC Nederland en NNID heeft TNN de regering eerder gevraagd om een actieplan tegen anti-lhbti geweld op te stellen, omdat veel lhbti personen te maken krijgen met geweld om wie ze zijn. Te veel aangiftes van discriminatie worden door de politie niet behandeld of goed opgevolgd. Jaarlijks worden minder dan tien daders voor lhbti-discriminatie veroordeeld. In het actieplan dat de regering op 2 april naar de Kamer stuurde, worden nauwelijks nieuwe maatregelen tegen anti-lhbti geweld aangekondigd.

KLAPPEN

‘Mensen krijgen klappen, worden gepest en uitgescholden en de regering laat alles bij het oude. Dat is diep teleurstellend,’ aldus de voorzitters van TNN, COC en NNID in een boze reactie. ‘Er zijn stevige maatregelen nodig, en we vragen de Tweede Kamer om daar alsnog voor te zorgen.’

De belangenorganisaties willen onder meer dat de politie altijd werk maakt van discriminatiezaken en steeds doorrechercheert. Het Openbaar Ministerie zou bij discriminatie altijd een hogere straf moeten eisen. In de basisopleiding van agenten en officieren van justitie zou er verplicht en structureel aandacht moeten zijn voor de aanpak van discriminatie, niet slechts vrijblijvende informatie. Ook zouden de wettelijke straffen op alle vormen van discriminatie moeten worden verhoogd, zo vinden de organisaties.

MEER NODIG

In het plan dat minister Grapperhaus op 2 april naar de Kamer stuurde, beschrijft de regering vrijwel uitsluitend wat ze nu al doet om discriminatie van LHBTI’s te bestrijden. Er staan nauwelijks nieuwe maatregelen in het plan. Het gaat voor een groot deel om maatregelen van gemeenten en om preventieve maatregelen. De belangenorganisaties vinden preventie van geweld belangrijk, maar willen ook stevige maatregelen tegen de daders.

In november 2018 beloofde Minister Grapperhaus in een gesprek met TNN om stevige actie te ondernemen tegen geweld tegen transgender personen. Hij reageerde geschrokken op de cijfers van het onderzoek naar geweld tegen transgender personen. Op dezelfde dag demonstreerden COC en activistencollectief #ikbenhetzat bij de Tweede Kamer tegen anti-LHBTI geweld. Kamerleden van o.a. VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA  en 50PLUS beloofden bij die gelegenheid om zich in te zetten voor de aanpak van geweld tegen LHBTI’s.

In Nederland krijgen zeven op de tien LHBTI’s in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Onder transgender personen liggen de cijfers hoger. Het gaat om honderdduizenden Nederlanders. Jaarlijks doen tussen de duizend en vijftienhonderd mensen hiervan melding of aangifte. Het komt regelmatig voor dat de politie aangiften van LHBTI-discriminatie niet in behandeling neemt. De rechter veroordeelt jaarlijks minder dan tien daders voor LHBTI-discriminatie, vaak tot een lage boete of een korte taakstraf.

Beeld: minister Grapperhaus © Rijksoverheid

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com