Foto Sander Dekker

10 december 2019

Afschaffing deskundigenverklaring in wetsvoorstel

De deskundigenverklaring die je nodig hebt om het geslacht op je geboorteakte te laten wijzigen, wordt afgeschaft. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming). TNN is blij met het voorstel, en betreurt het dat de wet niet geldt voor jongeren onder de 16 jaar.

Wanneer de wet in werking treedt dan kun je als aanvrager je wens melden bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Na vier tot twaalf weken moet je dat besluit bevestigen. Daarna kan je geboorteakte worden aangepast. Voortaan zul je hiervoor niet meer naar je geboorteplaats hoeven, maar kan dit ook bij de burgerlijke stand van je huidige woonplaats.

TNN, NNID en COC pleiten al jaren voor afschaffing van de deskundigenverklaring, en zijn dan blij dat het wetsvoorstel er is. In diverse brieven en gesprekken hadden de belangenorganisatie de regering voorgesteld om het voor iedereen mogelijk te maken om met een eenvoudige administratieve procedure en zonder deskundigenverklaring of rechterlijk oordeel de geslachtsregistratie te wijzigen.

Zelfbeschikkingsrecht

De nieuwe regels gaan helaas niet gelden voor transgender kinderen onder de 16 jaar. Zij kunnen hun geslachtsregistratie wel wijzigen, maar dit zal via de rechter moeten. TNN vindt dat een schending van het zelfbeschikkingsrecht van transgender kinderen. Zij weten vaak al op jonge leeftijd precies tot welk geslacht ze behoren. Ze ondervinden in hun dagelijks leven, op school en daarbuiten, veel problemen door paspoorten, diploma’s en andere documenten waarop een ander geslacht vermeld staat dan waarin ze leven.

Het voorstel van Dekker biedt ook geen soelaas voor intersekse personen, die voor wijziging van hun geslachtsregistratie nog steeds naar de rechter moeten.

Het wetsvoorstel van minister Dekker gaat vandaag via internet in consultatie. Naar verwachting zal de wet niet voor 2021 ingaan. Tijdens de consultatie zullen TNN, COC en NNID blijven pleiten voor verdere aanpassing van het voorstel, zodat kinderen onder 16 jaar en intersekse personen er meer van kunnen profiteren. Daarnaast zijn we volop bezig en in gesprek om er ook voor te zorgen dat non-binaire personen erkend worden voor de wet. Klik hier om ons te helpen door te reageren op het wetsvoorstel.

Afbeelding minister Dekker © Rijksoverheid

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com