16 december 2016

Amerikaans welzijnsonderzoek schetst zorgwekkend beeld

Een paar dagen geleden bracht The National Center for Transgender Equality het verslag van The U.S. Transgender Survey 2015 uit. In dit onderzoek staat het welzijn van transgender personen in Noord-Amerika centraal. Enkele onderwerpen die besproken worden zijn zorg, discriminatie, veiligheid en werk.

Mishandeling en geweld

Uit het onderzoek blijkt dat één op de tien transgender personen een hoge mate van mishandeling en geweld ervaart. Daarnaast wordt een grote groep regelmatig lastig gevallen door personen op straat. Vaak komt het geweld van een familielid of een bekende van de transgender persoon. In sommige gevallen gaat het zo ver dat ze door ouders of verzorgers het huis uitgezet worden.

Op de basisschool en het voortgezet onderwijs wordt bijna een kwart (24%) van de trans personen aangevallen en in mindere mate seksueel misbruikt. Op de werkvloer ligt dit niet veel anders. 30% van de transgender personen in Noord-Amerika werd ontslagen op basis van hun genderidentiteit. Daarnaast werd bijna de helft uitgescholden of seksueel misbruikt op de werkvloer.

Economische terugslagen en instabiliteit

Één derde van de trans personen in Noord-Amerika leeft in armoede. In tegenstelling tot de rest van de bevolking ligt dit percentage meer dan de helft hoger. De voornaamste reden voor deze armoede is de grote werkloosheid onder trans personen. Ze hebben ook veel minder vaak een dak boven hun hoofd en dertig procent was dakloos omdat ze transgender waren.

Negatieve gevolgen op lichamelijke en psychische gezondheid

De resultaten van het onderzoek schetsen een verontrustend beeld: 39% heeft psychologische problemen en 40% heeft een poging gedaan om zelfmoord te plegen. Vergeleken met de rest van de bevolking zijn dit extreem hoge cijfers (5% en 4.6%). Veel transgender personen ervaren ook negatieve situaties bij zorginstanties. In sommige gevallen wordt zorg zelfs geweigerd omdat de persoon transgender is en 30% van de trans personen kan de zorg niet betalen omdat dit te duur is.

Gevolgen van discriminatie

Uit het onderzoek blijkt dat transgender personen met een andere etniciteit dan caucasisch veel vaker gediscrimineerd worden. Groepen zoals Latino’s en African-Americans leven meer dan twee keer zo vaak in armoede en de werkloosheidscijfers zijn hoger. Onder African-American transvrouwen is een schrikbarend cijfer te zien bij seksueel overdraagbare aandoeningen. Wel 19% heeft HIV. Een kwart van de transgender immigranten ervaart geweld en de helft heeft moeite om huisvesting te vinden.

Onder transgender personen met een handicap liggen de cijfers nog hoger. Een kwart is werkloos en de helft leeft in armoede. Ze ervaren ook vaker psychische problemen en doen vaker een poging om zelfmoord te plegen (54%). Zorginstanties mishandelen trans personen met een handicap ook regelmatig.

Zichtbaarheid en acceptatie

Er zijn ook positieve ontwikkelingen voor transgender personen in Noord-Amerika. Transgender personen en hun ervaringen zijn beter in beeld gekomen bij instanties en politiek. Dat leidde vervolgens tot meer zichtbaarheid en acceptatie onder de bevolking. De toegenomen zichtbaarheid van transgender personen geldt ook voor non-binaire trans personen, maar in mindere mate. Tevens zijn er aanwijzingen dat de acceptatie van trans personen op school, werk en in families langzaam groeit. Bijna zeventig procent van de trans personen waarvan hun collega’s er vanaf wisten, gaven aan dat ze de persoon ondersteunen. Op scholen is dit iets meer dan de helft.

Doel

Over het algemeen gezien probeert het onderzoek de problemen die transgender personen in Noord-Amerika ervaren zichtbaar te maken. Dit kan instanties stimuleren om veranderingen door te voeren met als gevolg minder discriminatie en een beter welzijn. De discussie aangaan met de samenleving over transgenderthematiek speelt hierbij een cruciale rol.

 

Het gehele onderzoek kun je hier lezen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com