afbeelding van rechter met 2 vlaggen met intersekse vlag en trans vlag

27 juli 2021

Beklag Nashville Verklaring afgewezen

Het Gerechtshof Amsterdam heeft het beklag over de Nashville Verklaring afgewezen. Het beklag was vorig jaar al ingediend door Transgender Netwerk Nederland (TNN) en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) samen met advocaat Caroline Pronk.

TNN en NNID zijn teleurgesteld over de uitspraak van het hof en zien dit als duidelijk signaal dat betere wettelijke bescherming van transgender en intersekse personen tegen discriminatie hoognodig is.

Het gerechtshof oordeelde dat de Nashville Verklaring niet aanzet tot discriminatoir handelen. TNN en NNID hadden het beklag juist ingediend, om aan te geven dat de Nashville Verklaring wel degelijk oproept tot discriminatie en uitsluiting van transgender en intersekse personen. In de Nashville Verklaring wordt opgeroepen om alleen nog maar de zogenoemde ‘Bijbelse waarheid’ te spreken over de biologie van transgender en intersekse personen. Met deze oproep worden mensen aangezet tot het opzettelijk verkeerd gebruiken van de voornaamwoorden van trans en intersekse personen, wat ook wel bekend staat als misgenderen. De oproep tot misgenderen is slechts een voorbeeld, de Nashville Verklaring staat vol met zorgvuldig opgestelde oproepen tot discriminatie en uitsluiting.

TNN en NNID vinden het zorgelijk dat het oproepen tot misgenderen, of het op andere manieren uitsluiten van trans en intersekse personen door het Gerechtshof niet als actieve handeling van discriminatie wordt gezien.

De uitspraak is voor TNN en NNID reden om de overheid op te roepen om vaart te maken door de discriminatiegronden ‘genderidentiteit, -expressie, en geslachtskenmerken’ toe te voegen aan het discriminatieartikel 137 c en 137 e in het Wetboek van Strafrecht. Hiermee wordt groepsbelediging van transgender en intersekse personen ook strafbaar gesteld. Daarbij dringen de organisaties aan bij de overheid en het OM om te verduidelijken dat opzettelijk misgenderen een uiting is van discriminatie, en dus strafbaar is binnen de kaders van het Wetboek van Strafrecht.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com