afbeelding van rechter met 2 vlaggen met intersekse vlag en trans vlag

9 juni 2021

Nashvilleverklaring wél strafbaar volgens belangenorganisaties

De uitlatingen in de Nashvilleverklaring uit januari 2019 zijn wel degelijk strafbaar. Dat vinden Transgender Netwerk Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Seksediversiteit. Op woensdag 9 juni lichten de belangenorganisaties hun standpunt toe in het Paleis van Justitie in Amsterdam.

Na het verschijnen van de Nashvilleverklaring in januari 2019 deden meerdere individuen en organisaties aangifte van discriminatie. In maart 2020 oordeelde het Openbaar Ministerie dat de uitlatingen in de verklaring niet strafbaar waren. De aangiftes werden daardoor niet behandeld.

Transgender Netwerk Nederland (TNN) en de Nederlandse Organisatie voor Seksediversiteit (NNID) zijn het hier niet mee eens. Daarom stelden de belangenorganisaties samen met advocaat Caroline Pronk een klaagschrift op, dat zij vandaag, 9 juni in een pleidooi voor het gerechtshof in Amsterdam verdedigen.

“Discriminatie van transgender en intersekse personen wordt niet altijd herkend. Daarom is het zo belangrijk dat de rechter nu inziet dat er wel degelijk sprake is van aanzetten tot discriminatie en uitsluiting.” Brand Berghouwer (TNN) en Miriam van der Have (NNID)

De Nederlandse vertaling van de van oorsprong Amerikaanse Nashvilleverklaring verscheen in januari 2019 in het Reformatorisch Dagblad en op een aparte website. Deze ‘Gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit’ wijst homoseksualiteit, genderdiversiteit en seksediversiteit af. In de verklaring staat dat trans personen in zonde leven en dat steun aan trans personen ook zondig is. Intersekse wordt in de verklaring als ziekte beschouwd. Intersekse personen zouden ‘hun biologisch geslacht dienen te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is’. Daarmee worden zij gedwongen om in de mannelijke of vrouwelijke identiteit te leven waarin zij zijn opgegroeid of die hen is opgelegd, terwijl die niet altijd klopt.

Hoewel het OM geen aanleiding zag in de Nashvilleverklaring tot concreet handelen, zien de belangenorganisaties dat wel. Zo roept de verklaring actief op tot het misgenderen van transgender en intersekse personen. Zij moeten worden aangesproken met de verkeerde naam en met de verkeerde persoonlijke voornaamwoorden.

Levenslang

Volgens de verklaring krijgen mensen die worstelen met hun genderidentiteit, maar dit niet tonen, alsnog een volwaardige plek binnen de gemeenschap. De belangenorganisaties zien dit als ongelijke behandeling en aanzetten tot uitsluiting. Het wegstoppen van de eigen genderidentiteit is vaak moeilijk of zelfs onmogelijk, en leidt tot levenslang worstelen. Dat de verklaring oproept dat christenen hierover niet van mening mogen verschillen, zien de belangenorganisaties als een concrete en actieve oproep tot uitsluiting.

Hoewel het OM oordeelde dat de uitlatingen in de Nashvilleverklaring zijn toegestaan binnen de vrijheid van meningsuiting, vinden de belangenorganisaties dat er wel degelijk sprake is van strafbare uitlatingen. Voor de verklaring werden actief mensen geworven om die te tekenen. Dat is actief aanzetten tot discriminatie en uitsluiting en maakt de verklaring meer dan een mening in het maatschappelijk debat.

“Discriminatie van transgender en intersekse personen wordt niet altijd herkend. Daarom is het zo belangrijk dat de rechter nu inziet dat er wel degelijk sprake is van aanzetten tot discriminatie en uitsluiting,” zeggen TNN-voorzitter Brand Berghouwer en Miriam van der Have, directeur van NNID.


Afbeelding: Lisa ter Horst

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com