foto van Orban

4 april 2020

Belangenorganisaties willen actie tegen hongaarse anti-transgenderwet

Onderneem actie tegen de schandalige Hongaarse anti-transgenderwet. Die oproep doen COC, TNN en NNID aan de Nederlandse regering, de mensenrechtenambassadeur en de Europese Commissie.

‘Het is een schandalig wetsvoorstel dat het bestaansrecht van transgender personen ontkent en hun leven onmogelijk maakt,’ aldus TNN, COC en NNID. ‘Onder het mom van de coronacrisis werd in Hongarije deze week in feite de democratie afgeschaft, en de mensenrechten van trans personen behoren tot de eerste die sneuvelen. Als dit geen reden is om in te grijpen, wat dan wel?’

Op maandag 30 maart stemde het Hongaarse parlement voor een wet die premier Victor Orbán het recht geeft om per decreet te regeren, met de bestrijding van het coronavirus als voorwendsel. De wet geldt echter voor onbepaalde tijd.

De volgende dag, op dinsdag 31 maart – nota bene International Transgender Day of Visibilty – diende de Hongaarse regering een wetsvoorstel in dat het voor transgender personen onmogelijk maakt om hun genderidentiteit officieel te laten erkennen. Een geslachtsregistratie die bij de geboorte is vastgelegd, mag niet meer worden gewijzigd.

Mensenrechtenschending

Als de wet wordt aangenomen, moeten transgender personen in Hongarije door het leven met officiële papieren zonder de juiste geslachtsaanduiding. Een vergaande mensenrechtenschending die hun leven onmogelijk maakt en hun veiligheid ernstig in gevaar brengt. Als de geslachtsaanduiding op officiële papieren niet klopt met het uiterlijk of de genderidentiteit waarin iemand leeft, veroorzaakt dat problemen bij sollicitaties, officiële procedures en kunnen mensen het slachtoffer worden van geweld.

COC, TNN en NNID willen dat de Nederlandse regering, de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Bahia Tahzib-Lie en de Europese Commissie alles doen wat in hun macht ligt tegen de mensenrechtenschendingen en de afschaffing van de democratische rechtstaat in Hongarije.

De LGBTI Intergroup van het Europese Parlement sprak zich op donderdag 2 april al in scherpe bewoordingen uit tegen de Hongaarse wet. De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dunja Mijatović, roept het Hongaarse parlement op om tegen de wet te stemmen. ‘Wettelijke erkenning van de genderidentiteit is een kwestie van menselijke waardigheid,’ aldus Mijatović.

Hongaarse LHBTI-mensenrechtenactivisten noemen het ‘walgelijk’ dat hun regering de rechten van transgender personen probeert af te schaffen ‘in de schaduw van de coronacrisis’. De wet leidt volgens hen tot discriminatie op het werk, bij huisvesting, toegang tot goederen en diensten en officiële procedures.

Bron tekst: COC, TNN en NNID
Foto Viktor Orbán: (CC) US State Department

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com