6 december 2011

Bijdrage TNN voor VN Mensenrechtenraad

Eind november moest de Nederlandse NGO-bijdrage voor de vierjaarlijkse rapportage van de VN mensenrechtenraad ingeleverd zijn. TNN heeft samen met het COC  voor het thema LHBT een schaduwrapportage geschreven. Afgelopen 1 december organiseerde het ministerie van Binnenlandse Zaken een overleg met de NGO’s om te zien welke thema’s voor hen spelen en wat in de eigen landenrapportage te schrijven.

Een twintigtal NGO’s  heeft bijgedragen aan de diverse schaduwrapportages. Deze tweede ronde voor de jonge Mensenrechtenraad (UNHRC, UN Human Rights Council) is de eerste keer dat er ook een HTB rapportage is. Vier jaar gelden werd Nederland engiszins overvallen dat men in eerste ronde zat. Nu zitten we weer in de eerste lichting voor de tweede ronde maar beter voorbereid. Tot de organisaties die hebben bijgedragen aan de schaduwrapportages horen Amnesty International, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), de Johannes Wierstichting voor mensenrechten en gezondheid, Hivos, Kinderombudsman …

TNN heeft de nadruk gelegd op drie probleemclusters: de gebrekkige gezondheidszorg, de incomplete veranderingsvoorstellen voor de gendererkenning en de ongelijke behandeling inzake werk en onderwijs. Met betrekking tot de gezondheidszorg is niet alleen gerefereerd aan de wachtlijsten maar ook aan de vrijwel totale afwezigheid van psychosociale zorg. Voor andere medische problemen wordt een wachttijd van drie maanden al lang gevonden en kan dat reden zijn elders zorg te zoeken.
Ook het thema van niet vergoeden van borstprotheses en erectie-implantaten voor de neo-fallus is wederom aangegeven.
Uiteraard hebben we in de UPR ook aandacht voor depathologisering waarvoor we in gesprek zijn met VWS en het RIVM als Nederlands agentschap voor de WHO. We dringen aan op spoed bj het uit de wet verwijderen van de sterilisatie-eis die neerkomt op onnodig medisch ingrijpen voor veel mensen. En uiteraard moet alle zorg wel vergoed blijven worden.

Waar het de gendererkenning (“geslachtswijziging”) betreft liggen de problemen op het gebrek aan respect voor de autonomie van de aanvrager. De overheid wil nog steeds een deskundigenverklaring, ook waar die deskundigen aangeven dat niet te kunnen eigenlijk.  Behalve wettelijke erkenning is er ook sociale erkenning. Verantwoordelijk voor een groot deel van de problemen heioromtrent is het verschijnsel van gender stereotypes: vastomlijnde traditionele ideeën over hoe mannen en vrouwen zich dienen te gedragen; dit speelt voor holebi’s ook sterk: mannen die enigszins vrouwelijk zijn worden al snel voor homo aangezien – ook als ze dat niet zijn – en daarmee gediskwalificeerd. Transgenders worden geacht van man naar vrouw te gaan of andersom en zich weer netjes in de rangen van het andere gender te voegen. Onderzoek wijst uit dat deze stereotyperingen niet .

Op het gebied van discriminatie wordt rechtstreeks teruggegrepen op het Human Rights Watch rapport over Nederland met een citaat van een situatie van een student die geen lening kon aanvragen omdat zhaar papieren niet ‘kloppen’. Voor werk wordt gerefereerd aan het kersverse CBS rapport dat de armoedeval voor transgenders bevestigt.

De veroordeling van Nederland door het VN Vrouwenverdragcomité heeft druk gezet op de verandering van artikel 28 BW. We hopen dat de Mensenrechtenraad instrumenteel zal zijn de andere problemen een hogere prioriteit te geven bij de regering.

 

LGBT submission UPR The Netherlands, 2nd Cycle, 1st session

2011_UPR_meeting_BZK

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com