9 september 2010

Bijeenkomst “(Trans)Gender Equality?” in het Europees Parlement

De bijeenkomst “(Trans)Gender Equality?”, georganiseerd door Marije Cornelissen van de Groene fractie in het Europarlement, vond 1 september 2010 plaats in Brussel. De conclusie van deze miniconferentie is dat er nieuwe wetgeving nodig is ten bate van transgenders.

Er waren circa vijftig mensen aanwezig uit België, Spanje, Nederland, Zweden, en Duitsland.

Sprekers waren onder meer Julia Ehrt, co-voorzitter van TransGender Europe (TGEU) , Silvan Agius (policy director ILGA Europe), Belinda Pyke (directeur van de Europese Commissie voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, anti-discriminatie en civil society) en prof. Christa Tobler (hoogleraar EU recht in Leiden en Basel).

De bijeenkomst opende met drie getallen:
• 1/3 van de Britse transgenders heeft wel eens een poging tot zelfdoding gedaan.
• De helft (53%) van de Spaanse transgenders zit zonder werk.
• En in de laatste dertig maanden zijn in de EU 33 transgenders vermoord (volgens TGEU monitoring project).
Daarmee was de toon gezet.

ILGA directeur Silvan Agius toonde in zijn betoog dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om bestaande verdragen trans-inclusief te maken en hij riep de EU op de voortrekkersrol die deze wereldwijd heeft op het gebied van mensenrechten te blijven vervullen. Opvallend is dat hij expliciet sprak over gender-expressie.
Groot probleem is dat de huidige wetgeving alleen geldt voor personen die van het ene erkende gender overstappen naar het andere erkende gender. Daardoor genieten travestieten en andere gender variante personen niet dezelfde bescherming als transseksuelen.

Zowel prof. Tobler als Belinda Pyke zeiden dat ze niet verwachten dat de wetgeving op Europees niveau snel gaat veranderen. De EU heeft slechts beperkte zeggenschap waar het gaat om familierechtelijke aangelegenheden en discriminatie buiten het werk.

Als goede voorbeelden werden de volgende landen aangehaald :
• Anti-hate crime wetgeving in Schotland is zeer goed.
• Juridische geslachtswijziging is heel goed geregeld in Groot Brittannië en in Finland.
• In Zweden is de anti-discriminatie wetgeving heel goed: daar is genderidentiteit expliciet in de grondwet opgenomen.

Het was heel goed was het om te horen dat men vindt dat MP’s en MEP’s zich meer met de civil society moeten bezighouden en dat men vindt dat de EU het trans-thema veel te lang heeft laten liggen, lage prioriteit heeft gegeven.

In de “EP krant” staat een artikel over de conferentie.
Op de website van de LGBT Intergroup staat een videoregistratie en de presentaties van de conferentie.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com