groepsfoto bij 2e kamer over verbod discriminatie trans en intersekse personen

6 juni 2018

Brede steun kamer wettelijk verbod discriminatie trans en intersekse personen

Op 5 juni besprak de Tweede Kamer een wetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks over het verbod op discriminatie van transgender en intersekse personen. TNN zat tijdens het debat op de publieke tribune, samen met COC Nederland, het NNID (Nederlands Netwerk Intersekse) en diverse belangstellenden.

De wet geeft een belangrijk maatschappelijk signaal, stelde D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, die het debat aftrapte. Weliswaar staat in artikel 1 van de grondwet al dat discriminatie op grond van geslacht verboden is, maar het wetsvoorstel maakt expliciet dat dit verbod óók geldt voor discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

KOPLOPER

Het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütuk (GroenLinks) zou dus ook non-binaire, androgyne, agender, genderqueer, genderfluïde en polygender personen beschermen tegen discriminatie. Volgens Sjoerdsma is deze wet “met een maatschappelijk karakter” hard nodig voor Nederland om koploper te blijven op het gebied van veiligheid voor iedereen.

Naast Sjoerdsma, waren ook Jasper van Dijk (SP), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Lilianne Ploumen (PvdA), Dilan Yesilgöz (VVD) over het wetsvoorstel te spreken. Het CDA was het er in grote lijnen mee eens, maar had nog twijfels. Het Tweede Kamerlid Harry van der Molen meldde dat zijn partij meer praktijkvoorbeelden wil zien om de haalbaarheid van de uitvoering van de wet in te kunnen schatten. Ook de ChristenUnie gaf aan eerst te willen weten in hoeverre het wetsvoorstel ook juridische zekerheid gaat bieden.

BESTE REIZIGER

De SGP en de PVV zetten uiteen waarom ze tegen het wetsvoorstel waren. Roelof Bisschop (SGP) noemde het discriminerend dat hij in de trein niet meer wordt aangesproken als “heer” maar als “reiziger”. Harm Beertema (PVV) dacht dat “de-islamisering” van de samenleving meer veiligheid zou opleveren dan het wetsvoorstel.

Uit talloze voorbeelden blijkt dat er in Nederland wél behoefte is aan bescherming van het recht te zijn wie je bent, stelde Ploumen in haar betoog voor het wetsvoorstel. Ze toonde ook haar verontwaardiging over de reacties van sprekers voor haar: “Je wordt er zelf niet minder door gerespecteerd als je respect voor een ander toont.”

SEKSUELE GERICHTHEID

TNN is blij met met de steun die een meerderheid van de Tweede Kamer heeft uitgesproken voor het wetsvoorstel. Ook over het amendement van de SP om de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ in de wet te vervangen door ‘seksuele gerichtheid’ waren veel kamerleden te spreken. Binnenkort vervolgt de kamer haar debat. Dan zullen de indieners van de wet reageren op de vragen van hun collega’s. TNN kijkt hiernaar uit en hoopt dat het wetsvoorstel én het amendement daarna snel worden aangenomen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com