28 mei 2015

Carolien van de Lagemaat treedt af als voorzitter TNN

Vanaf de oprichting eind 2008 heeft Carolien van de Lagemaat zich met veel enthousiasme ingezet voor Transgender Netwerk Nederland (TNN). In de afgelopen jaren is onder haar leiding veel tot stand gekomen, met als hoogtepunt de aanname en inwerkingtreding van de Transgenderwet (aanpassing artikel 1:28 BW).

De belangen van de transgender gemeenschap zijn in Den Haag onder de aandacht gebracht en er wordt binnen diverse ministeries actief beleid gevoerd om de maatschappelijke positie van transgenders te verbeteren. Maar ook op lokaal niveau, binnen instellingen en bedrijven en binnen een aantal kerkgenootschappen wordt aandacht besteed aan transgenders. TNN werkt direct of indirect aan concrete projecten op het gebied van werk, veiligheid, onderwijs, sport en gezondheidszorg. TNN is daarmee als belangenorganisatie een factor van belang geworden.

Carolien heeft aangegeven dat voor haar nu het moment is gekomen om andere keuzes te maken en daarbij voor haarzelf geen rol meer ziet weggelegd binnen het bestuur van TNN. Zij heeft het bestuur van TNN daarop laten weten haar functie als voorzitter neer te willen leggen. Het bestuur heeft die keuze gerespecteerd.

Carolien heeft als voorzitter van TNN een belangrijke rol gespeeld voor de emancipatie van transgenders in Nederland. Daarvoor zijn wij haar erg dankbaar. In 2013 heeft Carolien de Bob Angelo Penning van COC Nederland ontvangen.

Totdat TNN een nieuwe voorzitter heeft gevonden zal Corine van Dun (vice-voorzitter) als waarnemend voorzitter optreden.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com