18 februari 2014

COC Nederland wijst overheid op rechten LHBTI-kinderen

COC Nederland voorzitter, Tanja Ineke, heeft vandaag het rapport ‘LHBTI kinderen in Nederland’ aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn. Volgens Tanja Ineke valt er in Nederland nog ‘een wereld te winnen’ als het gaat om de rechten van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender kinderen en kinderen met een intersekse-conditie (LHBTI-kinderen).

Het COC-rapport brengt voor het eerst in kaart welke knelpunten er in Nederland bestaan als het gaat om rechten LHBTI-kinderen. Onderzoeker Suzanne van Rossenberg nam daarbij het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) als uitgangspunt. Het onderzoek bestrijkt een breed terrein, van onderwijs en welzijn tot gezondheidszorg. De onderzoeker sprak met deskundigen, nam enquêtes af en deed literatuuronderzoek.
bron: COC Nederland

TRANSGENDER KINDEREN

Tijdens het onderzoek is er ook met Transgender Netwerk Nederland en Transvisie Zorg gesproken over transgender en gendergevarieerde kinderen. TNN onderstreept de uitkomsten van het onderzoek en hoopt dat de aanbevelingen ter harte worden genomen door staatssecretaris Van Rijn.

In het rapport wordt een veelheid aan onderwerpen besproken. Zo zijn er zorgen over de positie van transgender kinderen en jongeren in het onderwijs, de jeugdzorg en de transgenderzorg. Zaken als pestgedrag, gendernormativiteit, sekseregistratie en geslachtswijziging krijgen bijzondere aandacht. TNN is blij dat al deze punten aan de orde komen in het rapport. Het toont aan dat er voor LHBTI-kinderen nog een wereld te winnen is. Het is nu aan de overheid om de aanbevelingen in het rapport ter hand te nemen. Wil je zelf het rapport lezen? Hier vindt je een downloadbare versie.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com