21 september 2011

Controlling Bodies, Denying Identities in ontvangst genomen

Op donderdag 15 september heeft staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie het Human Rights Watch rapport ‘Controlling Bodies, Denying Identities’ over de juridische positie van transgenders in Nederland in ontvangst genomen in bijzijn van Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers van de SP, D66 en VVD. De organisaties Transgender Netwerk Nederland (TNN), Patiëntenorganisatie Stichting Transvisie (POST), Transvisie Schorer en COC Nederland waren aanwezig bij de overhandiging van het rapport door Boris Dittrich van Human Rights Watch. Eerder die week had de staatssecretaris het wetsvoorstel voor de wijziging van artikel 1:28 Burgerlijk Wetboek in consultatie gegeven. Dit was ook één van de aanbevelingen van het rapport.

Boris Dittrich gaf een korte inleiding op het ontstaan van het rapport, waarna Thomas Wormgoor, bestuurslid van TNN en coördinator van Transvisie Schorer, het woord nam en meteen reageerde op het wetsvoorstel dat er ligt. De bezwaren van de belangenorganisaties zullen worden ingediend in de consultatieronde die op 15 november af loopt. De staatssecretaris zal zijn best doen om het wetsvoorstel rondom januari 2012 de Tweede Kamer te doen toekomen.

Tevens deed Teeven de toezegging om in overleg tussen het ministerie en de Raad voor de Rechtspraak duidelijkheid te geven over de mogelijkheid van voornaamswijzigingen van transgender personen. Uit het HRW-rapport kwam naar voren dat sommige geïnterviewden wel hun voornaam konden veranderen vóór of tijdens de geslachtsaanpassende operaties en andere niet. Oplossing van deze ongelijkheid behoeft geen wijziging in wetgeving.

Op 16 september presenteerde HRW het rapport publiekelijk bij Schorer. Katinka Ridderbos, de onderzoeker van het rapport, heeft het als bijzonder ervaren dat iedere geïnterviewde weer een uniek verhaal had. De verschillen in dagelijkse problematiek waar transgenders tegen aanlopen zijn bij uitstek meegenomen in de aanbevelingen van het HRW-rapport. Bij de overhandiging aan de staatssecretaris vroeg Katinka Ridderbos speciale aandacht voor de positie van genderdysfore kinderen en jongeren en het gegeven dat het vergemakkelijken van de juridische geslachtsaanduiding geen oplossing is voor personen die zich noch als man noch als vrouw identificeren.

Het staat iedere burger, elk bedrijf of maatschappelijke organisatie vrij om te reageren op het wetvoorstel dat er nu ligt (consultatie). Het is goed als zo veel mogelijk mensen en organisaties dat doen. Je kunt informatie hierover vinden op: http://www.internetconsultatie.nl/
TNN publiceert rond 10 oktober zijn uitgewerkte standpunten over het wetsvoorstel, die individuen en organisaties kunnen gebruiken voor de verwoording van hun eigen reactie. De juridische onderbouwing hiervan die TNN mee zal sturen in het advies aan de staatssecretaris volgt later.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com