24 februari 2011

Duits Hooggerechtshof eist wijziging transwetgeving

Ook in de Bondsrepubliek Duitsland is een geslachtsoperatie sinds eind januari dit jaar geen voorwaarde meer om je papieren te mogen wijzigen. Het Duitse constitutionele hof (Bundesverfassungsgericht) heeft bepaald dat de verplichte sterilisatie en SRS ongrondwettelijk is. Tot de wet is aangepast, is deze verplichting opgeschort.

In Karlsruhe, waar het zetelt, heeft het grondwettelijk hof op 28 januari 2011 uitgesproken dat de eis tot het hebben ondergaan van een geslachtsaanpassende operatie zoals geformuleerd in de transseksuelenwet ongrondwettelijk is.
Een 62-jarige transvrouw  had het bezwaar aangebracht. Zij had wel al haar naam aangepast (de zgn. “kleine oplossing”) maar niet haar geslachtsaanduiding (de “grote oplossing”). Dat kan ze ook niet omdat ze geen geslachtsoperatie had ondergaan. Daarom werd haar ook een partnerschapsregistratie (voor homoseksuele stellen) ontzegd. Door deze combinatie is ze naar de rechtbank gegaan en uiteindelijk tot aan het constitutioneel hof doorgegaan. Het feit dat voor haar en haar partner de bestaande situatie zonder operatie bevredigend was, was voor rechtbank en hof geen reden de wijziging toe te staan.

Nederland wordt meer en meer een achterloper met de wetgeving op de genderregistratie. Kijkend naar wetswijzigingen de laatste jaren zijn Hongarije, Verenigd Koninkrijk en Spanje ons voorgegaan. In Portugal is een wetsvoorstel door de president van een veto voorzien en teruggestuurd naar het parlement. In een tweede ronde moet de president het voorstel tekenen. Het Oostenrijkse Hooggerechtshof heeft al meerdere voor transgenders kwalijke wetten uitgeschakeld, maar de politiek beweegt niet erg vlot. En nu Duitsland.
Gezegd moet wel worden dat situatie nog nergens optimaal is: In Engeland moet je scheiden wanneer je in een homo-of lesbische relatie terecht komt, wat binnenkort in Portugal ook niet meer hoeft. In Spanje moet je twee jaar hormoontherapie hebben. Maar in alle gevallen is een diagnose genderdysforie (c.q. genderidentiteitsstoornis) nodig.

TNN is op dit moment voor Nederland met een brief bezig aan de betrokken ministers en het gehele parlement met als doel het proces van wetsverandering weer aan de gang te krijgen. Deze moet begin maart mede ondertekend door partner-organisaties in Den Haag op de bureaus liggen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com