foto van de lege zaal van het Europese parlement,

21 februari 2017

Europees Parlement vraagt actie tegen schade trans en intersekse behandeling

In een belangrijke stemming over gendergelijkheid binnen de geestelijke gezondheidszorg heeft het Europese Parlement er op aangedrongen dat er harder gestreden moet worden voor de geestelijke gezondheid van trans en intersekse personen.

Het Parlement betreurt dat transgender personen nog steeds als geestelijk ziek beschouwd worden en benadrukt dat juist deze diagnose vaak een bron is voor geestelijke nood. Ze voegen eraan toe dat kinderen in staat moeten zijn hun genderidentiteit en expressie veilig te verkennen zonder te worden blootgesteld aan schadelijke diagnostische praktijken. In nog steeds 13 (!) lidstaten van de Europese Unie wordt het transgender personen verplicht om een sterilisatie te ondergaan. Zonder de sterilisatie worden ze niet in hun geslacht erkend. Het Parlement erkent dat de medicalisering en pathologisering (dat wil zeggen als ‘ziek’ beschouwd) in combinatie met de vooroordelen, stigmatisering en discriminatie resulteert in specifieke geestelijke gezondheidsuitdagingen voor trans en intersekse personen.

Het Parlement vraagt de Europese Commissie en lidstaten om rekening te houden met de LGBTI doelgroep bij de ontwikkeling van gezondheidsbeleid en toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Beatriz Becerra MEP, auteur van het rapport en lid van de LGBT Intergroup reageerde hierop: “Een van de grootste mythes rond de geestelijke gezondheid van trans en intersekse personen is dat ze ziek zijn. In dit rapport neemt het Parlement een duidelijk standpunt in. Het argument is dat transgender en intersekse personen geen probleem hebben, maar het probleem zit hem in de manier waarop de maatschappij omgaat met genderdiversiteit. Dit is precies de reden waarom we een beroep doen op de lidstaten om gedwongen sterilisatie en medicalisering van trans en intersekse personen te stoppen”.

Vanuit Nederland komen er verschillende initiatieven. Zo is er Principle 17, een collectief van activisten uit Nederland dat zich inzet voor trans*zorg op maat. Hierover snel meer.

En om de situatie van LBTI personen beter onder de aandacht te krijgen, stelden TNN, NNID en COC vorig jaar al een apart rapport op: het CEDAWrapport discrimination of LBTI persons in the Netherlands.  In dit rapport worden de problemen geschetst die er in Nederland nog zijn voor LBTI personen: zoals obstakels om het geregistreerde geslacht te wijzigen, de toegankelijkheid van zorg, de discriminatie op de arbeidsmarkt en de veiligheid.

Bron: http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/european-parliament-calls-for-action-against-harmful-treatment-trans-and-intersex-people/

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com