1 mei 2019

Extra maatregelen nodig tegen geweld

‘Neem extra maatregelen tegen anti-LHBTI-geweld’. Die oproep doen TNN, COC en NNID in een brief aan minister Ferdinand Grapperhaus (Veiligheid) en minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie). De belangenorganisaties reageren op het ‘actieplan veiligheid LHBTI’ dat de ministers begin april aan de Kamer stuurden.

TNN, NNID en COC schrijven dat ze ‘bijzonder teleurgesteld’ zijn over dat actieplan en roepen op tot aanvullende maatregelen, in het bijzonder van de politie. Hoewel de nood volgens de belangenorganisaties hoog is, omvat het ‘actieplan’ nauwelijks nieuwe maatregelen tegen anti-lhbti-geweld.

“De enorme kloof tussen het aantal lhbti mensen dat te maken krijgt met fysiek en verbaal geweld wegens hun identiteit en het verwaarloosbare aantal veroordelingen van daders van discriminatie is niet uit te leggen”, aldus de belangenorganisaties.

Uit gegevens van het ministerie van Justitie & Veiligheid blijkt dat zeven op de tien lhbti personen in Nederland in hun leven te maken krijgen met fysiek of verbaal geweld wegens hun identiteit. Jaarlijks worden er minder dan tien daders veroordeeld tot lage straffen voor lhbti-discriminatie.

GESPECIALISEERDE RECHERCHEURS

NNID, TNN en COC willen dat de aanpak van geweld en discriminatie tegen lhbti mensen een prioriteit wordt van de politie en dat minister Grapperhaus met de politie harde afspraken maakt om het aantal veroordelingen van daders omhoog te krijgen. Ook zouden er gespecialiseerde rechercheurs moeten komen om (lhbti-)discriminatie aan te pakken en zou Roze in Blauw – de politieteams die zich in het bijzonder bezighouden met de aanpak van geweld tegen lhbti mensen – een volwaardige plaats in het politiekorps moeten krijgen.

Op 20 november 2018 gaf minister Grapperhaus al aan na te willen denken over gespecialiseerde rechercheurs voor discriminatiezaken. De minister nam toen het rapport Overal op je hoede van TNN in ontvangst. Uit dit rapport blijkt dat geweld tegen transgender personen in Nederland 2 tot 7 keer vaker dan gemiddeld voorkomt. Actie is hard nodig, vond minister Grapperhaus toen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com