3 mei 2016

Financiële compensatie voor transgenders in Zweden

Goed nieuws uit Zweden! De Zweedse minister van volksgezondheid Gabriel Wikström van de Sociaaldemocraten heeft aangegeven dat Zweden op korte termijn een financiële compensatie gaat bieden aan transgender personen die een gedwongen sterilisatie hebben ondergaan.

Tot 2013 gold in Zweden de regel dat transgender mensen, om in aanmerking te komen voor officiële erkenning van geslachtsaanpassing, verplicht waren om zich te laten steriliseren. Hoewel deze wet begin 2013 werd afgeschaft – een rechtbank in Stockholm oordeelde dat de wet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en daarnaast ook discriminerend is – hadden eerdere inspanningen voor officiële erkenning van deze misstand tot niets geleid. Er is zowel binnen als buiten trans-belangenorganisaties verheugd gereageerd op het feit dat de Zweedse regering nu eindelijk verantwoording wil nemen voor het onrecht dat transgender personen is aangedaan.

De wet met betrekking tot gedwongen sterilisatie was sinds 1972 voor transgender mensen van kracht. Gedwongen sterilisatie werd echter al langer toegepast, onder andere in de jaren 30 binnen Zweedse eugenetica-projecten. Pas in 1976 werden deze wetten uit het wetboek geschrapt, en sinds 1999 ontvangen slachtoffers van deze praktijk ook compensatie. Alleen voor transgender personen bleef de wet bestaan.

Tussen 1972 en 2011 hebben in Zweden 865 personen een officiële aanvraag ingediend voor legale erkenning van geslachtsaanpassing. 500 van hen hebben ook daadwerkelijk een sterilisatieoperatie ondergaan. Hoeveel de slachtoffers uiteindelijk uitbetaald krijgen is nog niet bekend. Advocate Kerstin Burman, die de zaak namens de RFSL (de nationale vereniging voor HLBTQ-ers) heeft aangekaart, streeft naar een schadevergoeding van 30.000 kronen (ongeveer €3250,-) per persoon.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com