16 juli 2015

Geen empathie van de kardinaal

Afgelopen dinsdag vond het gesprek plaats tussen Kardinaal Eijk en Rhianna Gralike, de penningmeester van het parochiebestuur van de H. Norbertusparochie in Dronten.

Tijdens het gesprek, dat het karakter had van een hoorzitting, vond de kardinaal het voor zijn ‘onderzoek’ nodig Gralike zeer intieme vragen te stellen over haar lichamelijke geschiedenis en haar leefstijl. Gralike typeerde de houding van Eijk als zeer “afstandelijk” en “ijskoud”.

Pastoor

Behalve Gralike hadden dinsdag ook de andere bestuursleden en de pastoor van de H. Norbertusparochie dinsdag een gesprek met Eijk. Met pastoor Boogers’ brief aan kardinaal Eijk met het verzoek Gralike “eervol” te ontslaan begon de ellende. Al was het Eijk zelf die om deze brief had verzocht nadat het hem ter oren was gekomen dat een transgender vrouw penningmeester was bij de betreffende parochie.

Gewichtige redenen

Het lijkt er op dat Eijk met een “volledig onderzoek der feiten” bezig is alvorens hij Gralike mogelijk ontslaat. Dit is conform de procedure voor het ontslaan van bestuursleden. Pastoor Boogers van de H. Norbertusparochie verwees in zijn brief aan Eijk ook naar het reglement waarin deze procedure staat beschreven. Een kardinaal mag om “gewichtige te zijner oordeel staande redenen” een bestuurslid ontslaan. Die zogenaamde reden zal dan zijn dat Rhianna Gralike “niet kan worden gekwalificeerd als een katholiek met een levensstaat die met de leer van de Kerk en het kerkelijk recht correspondeert”, zoals Boogers het in zijn brief verwoordde.

Discriminatie

TNN begrijpt niet hoe de Kerk het vandaag de dag nog durft om zich met het intieme en lichamelijke leven van zijn gelovigen te bemoeien. En om daar vervolgens een oordeel over te hebben dat leidt tot regelrechte uitsluiting en discriminatie. Hoe Christelijk is dat eigenlijk?

Eijk zegt drie of vier weken nodig te hebben alvorens met een besluit te komen. Al die tijd blijft Gralike achter in ongeloof over wat haar in 2015 in Nederland overkomt. TNN wacht in spanning samen met haar het vervolg af.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com