Foto van Bijl die vastzit in hout

16 november 2016

Gemeenten gokken geslacht van burger

Het verplicht kiezen tussen man of vrouw op contactformulieren schept problemen voor een groep trans personen en is simpelweg overbodig. Transgender Netwerk Nederland is daarom blij dat steeds meer gemeenten de verplichte sekseregistratie in hun formulieren verwijderen. Maar uit het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten van Wij verdienen beter dat vandaag verscheen, blijkt dat het aanpassen van formulieren maar een deel van de oplossing is: de helft van de gemeenten gokt in het antwoord het geslacht van de vragensteller.

VRAGEN NAAR GESLACHT

Uit het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten van Wij verdienen beter blijkt dat in vijftien gemeentes het invullen van geslacht nog steeds verplicht is om contact te kunnen krijgen met een ambtenaar. De opties zijn beperkt: het is man óf vrouw. Dat schept problemen voor sommige trans personen die zich niet met een van de twee opties vereenzelvigen. Maar ook voor de groep trans personen die zich wel man of vrouw voelt, maar er nog niet aan toe is om het geboortegeslacht in de basisregistratie te wijzigen. Vul je dan in hoe je jezelf voelt of vul je in hoe je bekend staat in de basisregistratie?

VERANDERING IS HOPELIJK ONDERWEG

In de politiek zijn er reeds de nodige vragen gesteld over overbodige sekseregistratie. Het is een verouderd gebruik dat in het verleden zijn nut had toen mannen nog opgeroepen werden voor dienstplicht, maar nu alleen problemen lijkt te veroorzaken. In opdracht van het kabinet buigen zich meerdere commissies over de mogelijkheden om sekseregistratie in te perken. Het is nog even wachten op de uitkomsten, maar hopelijk behoren daarna onnodige verplichte vragen over persoonsgegevens tot het verleden.

MOEITE MET SEKSENEUTRALE AANSPREEKVORMEN

Uit het onderzoek blijkt verder dat de helft van de gemeenten moeite heeft om sekseneutraal te communiceren. De onderzoekers kozen bewust voor een naam die even vaak voor mannen als voor vrouwen gebruikt wordt: Charlie. Daar bleken maar weinig gemeenten mee om te kunnen gaan: de helft van de gemeenten schreven de vragensteller of als meneer of als mevrouw aan.

TNN-Bestuurslid CB Berghouwer, zelf non-binair, reageert hierop:

“De norm om mensen of als meneer of mevrouw aan te spreken is zo leidend dat mensen gaan gokken. Met het aanpassen van formulieren zijn we er dus niet: ambtenaren moeten bewuster worden over hun eigen denken over sekse en het gebruik van aanspreekvormen. Zij kunnen mensen de keuze geven en wanneer onbepaald of onbekend, mensen aanschrijven met hun initialen en achternaam.”

EIGEN AANNAMES LEIDEND

Opvallend was verder dat er vooral voor ‘geachte heer’ werd gekozen. In vier gevallen kozen ambtenaren voor de mannelijke aanspreekvorm, al was er in het formulier ‘vrouw’ aangegeven. De eigen associaties van de ambtenaar met de sekseneutrale naam ‘Charlie’ zullen daar iets mee te maken hebben, maar zeker ook de gebruikte testvraag. De onderzoeker stelde de gemeenten een vraag over het omkappen van een boom. 173 gemeenten meenden dat die vraag wel afkomstig moest zijn van een man, tegenover 34 gemeenten die meenden dat het een vraag van een vrouw was.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com