3 april 2013

Grote meerderheid Tweede Kamer steunt transgenderwet

De Tweede Kamer zal volgende week in grote meerderheid voor de transgenderwet stemmen. Het wetsvoorstel waar op 2 april over is gedebatteerd krijgt de steun van VVD, PvdA, D66, CDA en GroenLinks. Maar staatssecretaris Teeven kreeg niet alleen lof. Kritiek kreeg hij betreffende de leeftijdsgrens, de groep van deskundigen en de evaluatietermijn van de wet.

LEEFTIJD

Pia Dijkstra van D66 pleit voor een verlaging van de leeftijdsgrens die in de wet staat. Volgens het wetsvoorstel kan je vanaf je zestiende je geslacht in de geboorteakte laten wijzigen. D66 wil dat die leeftijd naar 12 jaar gaat. De instemming van de ouders is dan tussen de 12 en 16 wel nodig. Dijkstra heeft een amendement ingediend om het wetsvoorstel op dit punt te wijzigen. GroenLinks steunt D66 hier sowieso in.

Teeven is echter tegen, omdat hij vindt dat jongeren ook pas onomkeerbare behandelingen kunnen aangaan vanaf 16 jaar. Het is jammer dat hij op dit punt niet de lijn volgt van het afschaffen van medische voorwaarden. Jongeren onder de 16 kunnen ook al heel zeker zijn over hun genderidentiteit. Dat blijkt ook uit het onderzoek van het VUmc. Als eenmaal met puberteitsremmers wordt begonnen is het bijvoorbeeld uiterst zeldzaam dat jongeren terug willen naar hun geboortegeslacht. Daarom steunt TNN het amendement van D66.

GROEP VAN DESKUNDIGEN

Er kwamen vanuit de Tweede Kamer veel vragen over de groep van deskundigen. Waarom kunnen dat alleen artsen en psychologen zijn? Zijn er niet lange wachtlijsten te verwachten bij de gendercentra? Kan de groep van deskundigen worden uitgebreid? De staatssecretaris kon niet op alle vragen een bevredigend antwoord geven. Zo beweert Teeven dat hem is verzekerd door het VUmc genderteam dat daar geen wachtlijsten zullen zijn voor een deskundigenverklaring. Die opmerking werd met ontsteltenis door de aanwezigen op de publieke tribune ontvangen. Het is bekend dat er nu wachtlijsten zijn in de transgenderzorg, vooral voor het begin van de diagnostiek. TNN vindt het teleurstellend dat het VUmc de staatssecretaris doet laten geloven dat er geen wachtlijsten zullen ontstaan.

Uitbreiding van de groep deskundigen kan volgens Teeven als uit de evaluatie blijkt dat het nodig is. Volgens de toelichting op de wet kunnen alleen artsen en psychologen met kennis en ervaring in genderdysforie als deskundige optreden. Liesbeth van Tongeren van GroenLinks heeft een motie ingediend om de staatssecretaris te bewegen tot uitbreiding van de groep deskundigen. Andere partijen als VVD, CDA en D66 hebben ook hun vraagtekens wat betreft wachttijden en de beperkte groep deskundigen. TNN hoopt dat een meerderheid zich uit zal spreken voor de motie van GroenLinks.

EVALUATIETERMIJN VAN DE WET

Er is door D66 ook een motie ingediend over de evaluatietermijn van de wet. Het is bij nieuwe wetgeving gebruikelijk te kijken hoe deze functioneert. Dat heet een evaluatie. De staatssecretaris wil deze pas over vijf jaar. D66 en GroenLinks willen dat de wet al over drie jaar wordt geëvalueerd. Dat moet dan in de wet komen te staan zodat het ook echt gebeurt. Daarom heeft D66 daar een amendement voor ingediend. Er staat nu namelijk niks over in de wet. Volgens D66 gaan ontwikkelingen zo snel dat een termijn van drie jaar gerechtvaardigd is. Teeven zegt juist dat vijf jaar normaal wordt aangehouden, dus nu ook. Hij wil dan dat de groep van deskundigen, de leeftijdsgrens, het afstammingsrecht en de erkenning van transgenders die zich als man noch als vrouw of als beide identificeren meegenomen worden in die evaluatie.

De Tweede Kamer is er ook over eens dat er onderzoek moet komen naar juridische en maatschappelijke aspecten van de erkenning van transgenders die zich man noch vrouw of beide voelen. De staatssecretaris heeft toegezegd om voor de zomer met voorstel voor onderzoek hiernaar te komen. Onder andere het SCP zal dit onderzoek dan uit gaan voeren. Teeven verwacht dat het onderzoek over twee jaar wel afgerond kan zijn. Dit is één van de punten die TNN bij de Tweede Kamer heeft aangekaart. Het is daarom fijn dat dit onderzoek er ook gaat komen.

HOE NU VERDER?

De Tweede Kamer gaat dinsdag stemmen over de wet. Ook over de amendementen en moties van GroenLinks  en D66 wordt dan gestemd. Gezien de meerderheid in de Tweede Kamer zal de wet dan aangenomen worden. Het is afwachten of dit ook geldt voor de amendementen en moties. Daarna gaat de wet naar de Eerste Kamer. Daar komt eerst een schriftelijke behandeling met vragen voor de staatssecretaris. Er volgt dan nog een mondelinge behandeling waarna er ook in de Eerste Kamer gestemd zal worden. TNN hoopt dat dit alles nog dit jaar wordt afgerond. Dan kan de wet ondertekend worden door de Koning en gepubliceerd worden in het Staatsblad. De wet treedt dan hopelijk op 1 januari 2014 in werking.

Naast de wet wordt er ook gewerkt aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Dat is een besluit van de staatssecretaris over wie de deskundigen zijn. Er komt ook nog een protocol om te bepalen aan welke aanvullende voorwaarden een deskundige moet voldoen. Op dit moment is er al een voorstel voor de AMvB en wordt er aan het protocol gewerkt. In de AMvB staat dus dat alleen artsen en psychologen deskundige kunnen zijn als zij over kennis en ervaring met genderdysforie beschikken. TNN is hier niet tevreden over, daarom steunen wij ook de motie van GroenLinks. TNN zal ook met het VUmc genderteam contact opnemen om deze kwestie te bespreken.

Je kunt het debat hier teruglezen en hier terugkijken

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com