foto van verscheidende personen in de 2e kamer met shirts aan met namen erop

23 november 2021

Kamer debatteert met minister over actieplan veiligheid LHBTI personen

Afgelopen donderdag debatteerde de Kamer met minister Grapperhuis (Justitie en Veiligheid) en minister Van Engelshoven (Onderwijs, cultuur en wetenschap) over hun actieplan om de veiligheid van lhbti personen te vergroten. TNN noemde de strafrechtelijke maatregelen in het actieplan in een gezamenlijke brief met NNID en COC aan de ministers ‘ambitieloos’. Veel Kamerleden twijfelde eveneens aan het effect van het voorgestelde pakket aan maatregelen.

Aanleiding voor het debat met de twee ministers was de Nashvilleverklaring en de uitkomsten van de LHBTmonitor afgelopen november. Maar het debat draaide vooral om de aangekondigde maatregelen om veiligheid voor lhbti personen te verkondigen. De Kamer was kritisch op het actieplan Veiligheid lhbti zoals minister Grapperhaus voorstelde.

VVD noemde het pakket ‘een vergaarbak van verschillende projecten’ in plaats van een gedegen probleemanalyse en keuzen voor aanpak. Meerdere partijen meenden dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende waren om discriminatie te herkennen en goed te vervolgen. Het beperkt aantal succesvolle vervolgingen van lhbti-discriminatie zorgt voor een lage aangiftebereidheid, meent een groot deel van de kamer.

IN GESPREK

Grapperhaus reageerde dat hij zich heel erg zorgen maakt om het geweld en de lage aangiftebereidheid. Dankzij het gesprek dat hij afgelopen november met TNN en verschillende trans personen had, snapt hij dat de situatie voor trans personen ernstig is. Hij beloofde komende maanden in gesprek te gaan met TNN, COC en het College van de Rechten van de Mens en onderzoek te verrichten naar het effect van de maatregelen.

MOTIES

Voor een groot deel van de Kamer duurt dat te lang. Moet er geen verplichte leerlijn (lhbti)-discriminatie komen in de politieacademie? Dat vroegen onder meer PvdA en CDA aan de minister. PvdA diende hier een motie voor is. En zou Roze in Blauw, het lhbti-politienetwerk, niet een veel herkenbaardere en stevigere positie moeten krijgen, juist vanwege het belang van dit netwerk in het bijstaan van lhbti slachtoffers van geweld en discriminatie? Dat vroegen GroenLinks, VVD, 50+, en PvdD in een motie. De PvdA vroeg zich af of de complexiteit van discriminatie niet juist om gespecialiseerde rechercheurs vroeg. Zou dat niet leiden tot succesvoller afgeronde zaken? Volgens D66 en Groenlinks kon dit het beste uitgezocht worden met een pilot van gespecialiseerde rechercheurs, zij dienden daartoe een motie in.

Aanstaande dinsdag zal over, onder andere, deze moties gestemd worden. TNN hoopt dat bovestaande moties op veel bijval kunnen rekenen, om zo tot een betere aanpak te komen van het geweld tegen transgender personen.

ONDERZOEKEN

De minister van Engelshoven reageerde vooral op de vragen over de Nashvilleverklaring en de LHBT-monitor van de kamer. Zij stelde nogmaals stellig de Nashvilleverklaring te verwerpen. Als antwoord op vragen van GroenLinks zei minister Van Engelshoven toe dat zij gaat inzetten op meer onderzoek naar transgender jongeren, zodat hun welzijn en positie beter gemonitord kan worden. Naar aanleiding van de zorgelijke cijfers in de LHBT-monitor over de arbeidsmarktpositie van transgender personen, verzoekt D66 de regering om de belemmeringen voor transgender personen op de arbeidsmarkt in kaart te brengen, te kijken in hoeverre er een knelpunt is met bestaande verlofregelingen en de mogelijkheden te onderzoeken om de arbeidsmarktpositie te verbeteren.

STRAFWET

De Kamer sprak donderdag ook over bestraffing van discriminatie. Zo werd er gesproken over de strafverhoging voor het aanzetten tot haat. VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en SP pleiten voor hogere straffen.

TNN riep eerder deze week samen met NNID en COC Nederland op om discriminatie van intersekse en transender personen het strafwet in expliciet te verbieden. Soms wordt discriminatie van intersekse- en transgender personen aangepakt via de omweg van de non-discriminatiegrond ‘geslacht’. In het meest gebruikte non-discriminatieartikel in het strafrecht (groepsbelediging, artikel 137 c) komt ‘geslacht’ echter niet voor. Daardoor zijn transgender- en intersekse personen niet beschermd tegen deze vorm van discriminatie.

Minister Grapperhaus zei donderdag toe aan de Kamer om breed te onderzoeken wat er nodig is om transgender personen beter te beschermen middels de strafwet.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com