4 mei 2011

Klachten over wachtlijsten transgenderzorg naar Inspectie

TNN heeft vorige week een bundeling van klachten over de wachtlijsten van het VUmc Zorgcentrum voor Genderdysforie naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg gestuurd. Het gaat om klachten die representatief zijn voor de situatie bij het VUmc voor transgender cliënten. Bijna een jaar moeten wachten voor de diagnostiek, en vervolgens nog jaren in de wacht staan voor een geslachtsoperatie is eerder regel dan uitzondering. TNN heeft ervoor gekozen dit aan te kaarten bij de Inspectie om een signaal uit te laten gaan naar de politiek. Goede zorg voor transgenders vergt meer dan de medische mogelijkheid hebben tot geslachtsverandering. TNN wacht nu op een eerste reactie van de Inspectie.

Niet in verhouding

Het kabinet heeft een streven geuit voor verbetering van de transgenderzorg. De trots die zij echter verkondigen over de voorbeeldfunctie van de Nederlandse zorg aan transgender personen staat niet in verhouding tot de problemen die transgenders mede door de bestaande tekortkomingen ervaren. Genderkinderen, evenals transgender volwassenen, maken een zware tijd door wanneer ze niet de zorg krijgen waarvoor zij bij het VUmc aankloppen. Depressie, terugvallende schoolprestaties, zelfmoordgedachten en werkloosheid, zijn niet los te zien van de behoefte aan zorg die onvoldoende en te laat wordt ingelost door het VUmc.

Goede zorg – update bericht 11/05/2011

TNN heeft in zijn brief aan de Inspectie ook gewezen op de hantering van het protocol door het VUmc. Uit de klachten blijkt dat dit protocol een obstakel blijkt te zijn voor goede zorg die transgender cliënten mogen verwachten. Inmiddels heeft TNN de Inspectie laten weten over deze klachten rechtstreeks in gesprek te gaan met het VUmc genderteam. Het spanningsveld tussen het zorgvuldig handelen van het genderteam en het welzijn van de cliënten wordt op deze wijze serieus genomen. Of TNN alsnog met deze klachten naar de Inspectie zal stappen laten we afhangen van de uitkomst van deze gesprekken met het genderteam.

Lees op continuüm.nl het artikel van Nora Uitterlinden over de wachtlijsten bij het VUmc en TNN’s gang naar de Inspectie.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com