afbeelding TNN meld discriminatie

18 mei 2017

Lage meldingsbereidheid transgender discriminatie

Duizenden transgender personen maken jaarlijks discriminatie mee. Alleen maken ze er nauwelijks melding van, zo blijkt uit het rapport Meldingen Transgender Discriminatie 2016. Transgender Netwerk Nederland start daarom een online campagne om de meldingsbereidheid onder trans personen te vergroten.

MELDINGSBEREIDHEID

Uit diverse onderzoeken blijkt dat ongeveer 40% van de transgender personen in Nederland met discriminatie en negatieve bejegening te maken krijgt omdat ze transgender zijn. De meldingen van discriminatie staan in schril contrast daarmee. Over 2016 noteert TNN slechts 50 geregistreerde meldingen van discriminatie op grond van genderidentiteit bij antidiscriminatiebureaus, meldpunt internet discriminatie en het eigen online meldpunt. Als het percentage van 40% klopt betekent dit dat nog geen half procent van de gediscrimineerde trans personen daar melding van doet.

“Actie is dus nodig”, aldus Corine van Dun, voorzitter van TNN, “Daarom starten wij vanaf 18 mei een online campagne.”

GELIJKE BEHANDELING

Op initiatief van D66, GroenLinks en PvdA behandelt de Tweede Kamer nu ook een voorstel om transgender personen beter te beschermen met de Algemene wet gelijke behandeling. TNN pleit er echter ook voor om de strafwet duidelijker in te zetten voor vervolging van mensen die trans personen beledigen. Groepsbelediging van trans personen hoeft wettelijk niet vervolgd te worden, want de de grond geslacht waaronder genderidentiteit en -expressie geschaard kunnen worden ontbreekt in het betreffende wetsartikel.

“Dit soort onvolkomenheden helpen niet wanneer discriminatie bestreden moet worden” volgens Van Dun. “Belangrijkste blijft natuurlijk dat mensen melding doen en respectvol behandeld worden waar ze melding doen, of dat nu bij een antidiscriminatiebureau is of bij de politie.”

CAMPAGNE

De campagne van TNN zet in op het zichtbaar maken van ervaringen van discriminatie en de instanties die een rol hebben bij bestrijding van discriminatie. Zo komt er een blog online van een transgender vrouw die haar woning uit is gejaagd in Amsterdam. Maar ook komen de politie, de antidiscriminatiebureaus, het meldpunt internet discriminatie, advocaten en het OM aan het woord. 18 mei wordt de blog-serie met twee ervaringsverhalen afgetrapt, waarna elke week een nieuwe blog of video verschijnt.

 

Download hier het rapport: Meldingen transgender discriminatie 2016

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com