29 september 2010

Lijf en leven van transgenders schreeuwen om goede zorg

Schooluitval, langdurige werkloosheid, depressie, zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen komen ontoelaatbaar veel voor bij  transgenders. Dit is te voorkomen met goede psychosociale zorg voor transgenders en hun omgeving, vóór, tijdens en na de medische transitie. Op 30 september praten zorgverleners, belangenbehartigers, beleidsmakers en zorgverzekeraars met elkaar over de toekomst van de zorg aan transgenders. Transgender Netwerk Nederland (TNN) is daarbij aanwezig om alle deelnemers aan deze bijeenkomst op hun verantwoordelijkheden aan te spreken.

Dit is dé kans om de urgentie van het probleem duidelijk te maken en duizenden mensen die goede zorg nodig hebben een toekomst te bieden in onze samenleving.
Kunnen zijn wie je bent is voor veel transgenders een luxe, maar kwalitatief hoogstaande zorg hoort in Nederland geen luxe te zijn. Huisartsen, eerstelijns psychologen, ziekenhuizen, GGD’s, zorgverzekeraars, het Ministerie van Volksgezondheid en de twee gendercentra in Nederland bij het VUMC in Amsterdam en het UMC Groningen dragen allemaal een verantwoordelijkheid die zij niet van zich dienen af te schuiven. Dit geldt bovenal voor het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg die de wachttijden in de medische zorg aan transgenders hebben laten oplopen tot meer dan een jaar. Zorgverzekeraars zien zich in hun starre houding ten aanzien van vergoedingen helaas gesteund door zorgwetgeving die transgenders de zeggenschap over hun eigen lichaam ontneemt.

Lijf en leven van transgenders zijn in Nederland in slechte handen. Dat kost de samenleving veel geld, maar het kost bovenal mensenlevens. De huidige situatie roept om verantwoording, roept om instellingen die hun verantwoordelijkheid nemen voor kwalitatief goede zorg aan transgenders.

Transgender Netwerk Nederland strijdt voor deze zorg, en voor een samenleving waarin transgenders volwaardig kunnen deelnemen. De bijeenkomst van morgen op het ministerie van VWS is een stap in de goede richting, maar wachtlijsten en gebrek aan psychosociale zorg worden niet opgelost met goede voornemens. Jarenlang hebben transgenders hun eigen boontjes moeten doppen. Deze oneigenlijk grote aanslag op het leven van mensen die hun leven al helemaal om moeten gooien eist zijn tol. Mensen kunnen daardoor niet meer meedoen in de samenleving. Met een toegankelijke en op de zorgvraag gerichte transgenderzorg kunnen veel mensen weer wel deelnemen en een bijdrage leveren aan onze samenleving.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com