afbeelding cover LHBT monitor 2022

6 juli 2022

‘Maak de arbeidsmarkt snel inclusief voor transgender personen’

Meer dan de helft van de trans personen valt in de laagste inkomenscategorie, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat is bijna twee keer zo vaak als onder cisgender personen. “Hoogste tijd dat we de arbeidsmarkt inclusief maken voor transgender personen.”

“Deze cijfers zijn behoorlijk schokkend,” zegt Brand Berghouwer, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland. “Dat transgender mensen het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en minder inkomen hebben wisten we al langer. Maar de situatie verbetert niet, dat is zorgwekkend.”

Uit de LHBT-monitor 2022 die het SCP op 5 juli presenteerde blijkt dat 52% van de transgender personen in de laagste inkomenscategorie valt, tegenover 27% van de algemene bevolking. Onder transgender vrouwen heeft zelfs 56% een laag inkomen. Ook is er veel meer werkeloosheid: trans personen hebben bijna 3 keer zo vaak een bijstandsuitkering als gemiddeld.

pesterijen

Vooroordelen maken het transgender mensen vaak lastig om werk te vinden of te behouden. Uit eerder onderzoek weten we dat ruim 40 procent discriminatie en pesterijen meemaakt op de werkvloer. Daarnaast worden transgender kandidaten bij sollicitaties vaak niet aangenomen vanwege angst voor ziekteverzuim.

“Trans personen zijn niet vaker ziek,” benadrukt Berghouwer. “Wel is het zo dat iemand die medisch in transitie gaat hersteltijd nodig heeft. Daarom pleiten wij voor transitieverlof, waarbij een werknemer verlof krijgt om te herstellen van behandelingen die iemand tijdens een transitie heeft.” Sommige bedrijven, zoals IKEA, bieden dit al aan, maar kleinere bedrijven kunnen een dergelijk verlof niet betalen. Daarom vindt Transgender Netwerk Nederland dat het landelijk geregeld moet worden, net zoals bij zwangerschapsverlof.

actieplan

En de overheid kan méér doen. Zo zou het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie van de overheid zich ook moeten richten op de discriminatie van transgender mensen. “Het is toch raar dat genderidentiteit en genderexpressie niet in het plan worden genoemd?” vraagt Berghouwer. “Het is de hoogste tijd dat we de bewustwording bij werkgevers en de arbeidsinspectie over transinclusief beleid vergroten. De overheid kan een belangrijke stap zetten door haar actieplan uit te breiden.”

De LHBT-monitor 2022 van het SCP heeft alleen gegevens bekeken van mensen die hun genderregistratie hebben aangepast. Het onderzoek geeft dus enkel een beeld van een deel van de transgender mensen, en omvat niet de gehele groep. Hoewel voor LHB mensen naar meer van de leefsituatie is gekeken, zoals welzijn en veiligheid, waren deze gegevens niet beschikbaar voor transgender personen. Het SCP had ook geen data over intersekse personen.

De periodieke onderzoeken naar LHBTI-emancipatie in Nederland zullen binnenkort niet meer door SCP worden gedaan, zo heeft het SCP aangekondigd. Wij vinden samen met COC Nederland en Bi+ dat de onderzoeken een belangrijke basis bieden voor emancipatiebeleid en roepen het ministerie van OCW op om te zorgen voor een volwaardige voortzetting van de onderzoeken.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com