afbeelding van logos verschillende organisaties

31 oktober 2022

‘Maatregelen nodig om seksueel geweld jegens LHBTIQA+ personen aan te pakken’

Neem maatregelen om seksueel geweld jegens LHBTIQA+ personen aan te pakken. Die oproep doen COC, Bi+, NOA, TNN en NNID in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer start op 3 november met de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel Seksuele Misdrijven.

Vrouwenstellen die op straat worden nageroepen. Trans personen die geconfronteerd worden met kwetsende seksuele opmerkingen. Homo- en bi+ mannen die tijdens een date of in de kroeg te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Aseksuele personen aan wie seks wordt opgedrongen.

Lesbische, homoseksuele, bi+, transgender, intersekse, queer en aseksuele (LHBTIQA+) personen krijgen relatief vaak te maken met seksueel geweld, zo blijkt uit onderzoek. Van de bi+ vrouwen krijgt ruim de helft (52%) ooit te maken met seksueel geweld, bij lesbische vrouwen is dat ruim een derde (37%) tegenover bijna een kwart (22%) van de heteroseksuele vrouwen.

Ook aseksuele personen krijgen uitzonderlijk veel te maken met seksueel geweld: dat geldt voor maar liefst vier op de vijf (82%) aseksuele personen. Transgender mensen maakten in het afgelopen jaar 4 tot 7 keer vaker seksueel geweld mee dan cisgender personen. Homo- en bi+ mannen kregen drie keer vaker dan heteroseksuele mannen te maken met seksueel geweld (18% tegenover 6%).

Exacte cijfers over seksueel geweld jegens intersekse personen, trans personen van kleur, zwarte lesbische vrouwen en andere personen die te maken hebben met intersectionele discriminatie ontbreken. De verwachting is dat ook zij relatief veel seksueel geweld ervaren.

Met het wetsvoorstel Seksuele Misdrijven scherpt het kabinet de regels over seksueel geweld aan. Het wetsvoorstel is een reactie op o.a. de #MeToo-beweging, geruchtmakende voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag en ontwikkelingen als sexting en sextortion.

De vijf belangenorganisaties willen dat het kabinet naast het wetsvoorstel specifieke maatregelen neemt om seksueel geweld tegen LHBTIQA+ personen aan te pakken.

Zo pleiten ze voor publiekscampagnes die expliciet aandacht besteden aan seksueel geweld jegens LHBTIQA+ personen. Er moet meer aandacht komen voor LHBTIQA+ personen bij seksuele voorlichting op school. Verder zouden politie, OM en slachtofferhulp meer kennis en sensitiviteit moeten krijgen over seksueel geweld tegen deze groep.

Het wetsvoorstel Seksuele Misdrijven stelt ook seksuele intimidatie strafbaar, zoals na-sissen, vernederende seksuele opmerkingen en het ongewenst aanraken van lichaamsdelen.

De vijf organisaties onderstrepen het belang van een verbod op seksuele intimidatie voor lesbische-, bi+ en aseksuele vrouwen en trans personen. Die ervaren veel schelden, achtervolgen, insluiten en fysiek geweld met een seksuele ondertoon. Ze krijgen van opdringerige (mannelijke) daders vaak dingen te horen als ‘mag ik meedoen?’, of dat ze ‘waarschijnlijk lesbisch of aseksueel zouden zijn omdat ze nog nooit goede seks hebben gehad met een man’.

De belangenorganisaties roepen op om het makkelijk te maken om aangifte te doen van seksuele intimidatie, bijvoorbeeld met een speciale app op de smartphone.

De brief aan de Kamer is ondertekend door COC Nederland, Bi+ Nederland, de Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA), Transgender Netwerk Nederland (TNN) en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com