30 juni 2011

Mensenrechtenrapport Raad van Europa ook kritisch over Nederland

Op 23 juni jl. heeft mensenrechtencommissaris Hammarberg van de Raad van Europa een rapport uitgebracht over de leefsituatie van holebi’s en transgenders in de 47 landen die zijn werkgebied vormen. Wanneer we de opmerkingen over transgender uit het rapport op Nederland leggen, is er ook hier nog veel te doen.

Niet alleen de achterhaalde wetgeving omtrent de genderregistratie is nog een probleem. Het feit dat je moet passen in een “one size fits all” pakket met een diagnose van genderdysforie is de commissaris ook een doorn in het oog. Mensen zijn diverser dan dat en deze benadering is een schending van de lichamelijke integriteit.

Een fundamentele verschuiving naar een mensenrechtenbenadering is noodzakelijk volgens Hammarberg om de zwaar gemedicaliseerde praktijk van vandaag te veranderen. Genderidentiteit als een mentale stoornis zien en in classificaties van geestesziekten laten staan is voor de commissaris onwenselijk. Het belang van de strijd die TNN met andere organisaties voert om genderdysforie/genderidentiteitsstoornis uit de DSM en op een andere manier in de ICD te krijgen, wordt door dit rapport onderstreept.
Ook legt rapport van Hammarberg een zwaar accent op privacy aspecten —iets wat TNN ondersteunt.

Het feit dat veel transgenders problemen hebben op het werk en tegen geweld en discriminatie aanlopen is ook een grote zorg voor Hammarberg. Hij roept op tot meer en betere datacollectie. Twee jaar geleden sprak Hammarberg in zijn issue paper al uit “er is geen enkel excuus meer om transgenders minder te behandelen.” Met de oproep een einde te maken aan discriminatie en duidelijke aanbevelingen te geven maakt hij dat eens te meer duidelijk.

TNN ziet in dit rapport over de mensenrechtensituatie van transgenders en holebi’s een extra steun in de strijd voor gelijke rechten.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com