Foto van Grapperhaus

2 juli 2020

Minister Grapperhaus bezoekt TNN en COC

Minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) bezoekt op vrijdag 3 juli COC Nederland en TNN om te spreken over de aanpak van geweld tegen LHBTI personen. De organisaties overhandigen hem een actieplan met gewenste maatregelen.

De afgelopen tijd haalde anti-LHBTI geweld bijna wekelijks het nieuws. In Amsterdam Oost werd een mannenkoppel meerdere keren uitgescholden en aangevallen toen ze hand in hand over straat liepen. In zowel Rotterdam als Amsterdam werden transgender vrouwen belaagd in de metro. Er werden mensen verwond met een glasscherf, van hun fiets getrapt en bewusteloos geslagen.

Er moet een einde komen aan dit geweld en er moeten meer daders worden veroordeeld, vinden TNN en COC. De organisaties vragen de minister vrijdag om meer te doen om geweld tegen LHBTI’s aan te pakken en overhandigen hem een actieplan met gewenste maatregelen.

Ze pleiten daarin o.a. voor hogere wettelijke straffen op discriminerend geweld, zoals GroenLinks en ChristenUnie onlangs voorstelden. Of dat nu is om seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, geslachtskenmerken, huidskleur, geloof, geslacht, handicap of een combinatie daarvan. Discriminatie van transgender- en intersekse personen zou expliciet strafbaar moeten worden gesteld. Ook pleiten de organisaties voor gespecialiseerde discriminatierechercheurs en moet er meer aandacht komen voor de aanpak van discriminatie op politieacademies.

COC en TNN willen dat wordt vastgelegd dat schelden met woorden als ‘kankerhomo’ en ‘manwijf’ bewijs vormt voor discriminerend geweld en reden is voor strafverhoging. Er zou een nationaal coördinator moeten komen voor de aanpak van discriminatie in de openbare ruimte. Ook zou er meer gedaan moeten worden tegen discriminatie op internet. Om geweld te voorkómen moet er meer en betere aandacht komen voor acceptatie in het onderwijs.

Behalve met vertegenwoordigers van TNN en COC spreekt minister Grapperhaus vrijdag met slachtoffers van anti-LHBTI geweld, zoals de twee mannen die in Amsterdam Oost werden aangevallen. Hij hoort het verhaal van Nanoah Struik, die op internet een golf van discriminerende opmerkingen wegens genderidentiteit en achtergrond over zich heen kreeg toen hen als tweede Nederlander een paspoort met een ‘x’ kreeg. Remke Verdegem, bestuurslid van TNN, vertelt hoe ze klappen kreeg in de trein.

Voorafgaand aan het gesprek met TNN en COC bezoekt de minister een uitgaansgebied in Amsterdam waar veel LHBTI’s komen en waar geweldsincidenten plaatsvonden. Monique de la Fressange vertelt daar hoe ze werd aangevallen na het uitgaan.

Volgens cijfers van de ministeries van Justitie en BZK krijgen ongeveer zeven op de tien LHBTI’s in hun leven te maken krijgen met fysiek of verbaal geweld wegens hun identiteit. Daarvan doen jaarlijks zo’n 2000 mensen melding of aangifte. Er worden per jaar minder dan tien daders veroordeeld voor LHBTI-discriminatie. Ongeveer 60 procent van de LHBTI’s past hun gedrag aan om geweld te voorkomen, bijvoorbeeld door niet meer hand in hand te lopen.

Foto minister Grapperhaus: Rijksoverheid.nl

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com