afbeelding europa

17 mei 2021

Nederland niet in de Europese top 10 LHBTI-rechten

Nederland is wederom niet in de top 10 gekomen van landen waar lhbti-rechten goed geregeld zijn. Zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde Rainbow Europe Map van ILGA.

Zo blijft het wachten op de wettelijke erkenning van ieders geslacht (m/v/x)  zonder dat je naar de rechter hoeft te stappen. Ook ontbreekt er in Nederland een gerichte aanpak tegen anti-lhbti geweld. Daarom roepen wij toekomstig kabinet op om stappen te maken met het borgen van onze lhbti-rechten. Juist in een tijd dat in Europa het geweld tegen en uitsluiting van lhbti personen groeit.

De bescherming van lhbti-rechten in wet en beleid zijn het best op orde in Malta, Belgie en Luxemburg, het slechts in Azerbeidzjan, Turkije en Armenië. Een van de zaken waar naar gekeken wordt is of je je geslacht op je geboorteakte en identiteitsdocumenten kan wijzigen of kan laten doorhalen en wie dat bepaalt. In Nederland bepaal je dat nog niet zelf, voor het doorhalen moet je naar de rechtbank en voor het wijzigen in een ‘m’ of ‘v’ moet je eerst langs een psycholoog voor een deskundigenverklaring. Hoewel er op dit moment een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt waarmee de deskundige overbodig gemaakt wordt voor wijziging van papieren geslacht, zijn er vooralsnog nog geen plannen om het doorhalen van geslacht zonder rechter mogelijk te maken.

AANPAK GEWELD

Wat betreft de aanpak van het geweld, lijkt Nederland ook stil te staan. Waar andere Europese landen een gerichte hate crime-aanpak hebben met bijvoorbeeld de inzet van gespecialiseerde discriminatierechercheurs, gebeurt dit in Nederlands ondanks eerder aangenomen moties niet. Toegezegd door demissionair kabinet is om de strafwet te verbeteren zodat ook transgender en intersekse personen beschermd worden tegen alle vormen van discriminatie. TNN hoopt dat hiermee haast gemaakt wordt. Ook moet er bij de politie en rechter veel meer gebeuren om geweld en discriminatie tegen lhbti personen te herkennen en aan te pakken. De meest genoemde reden van transgender personen om geen aangifte te doen van mishandeling en bedreiging is immers het gebrek in vertrouwen in de politie, zowel qua afhandeling als bejegening.

Nederland stond in 2019 nog korte tijd op de 9e plek in de Rainbow Europe Index. Vorig jaar kwam Nederland op de elfde plaats, en dit jaar zijn we verder gedaald naar de twaalfde plaats.

STILSTAND

De Europese lhbti-organisatie ILGA laat zien in haar jaarlijkse Rainbow Europe Map and Index dat afgelopen 12 maanden niet alleen in Nederland bijna niks gebeurd is in het borgen van de lhbti rechten, maar ook in de overige 48 landen. 

In een aantal landen ligt de stilstand volgens ILGA aan polarisatie rond lhbti-kwesties, en dat is niet alleen in Polen en Hongarije aan de hand. Ook in andere landen groeien anti-lhbti geluiden en zien regeringen en volksvertegenwoordigers de bescherming van hun lhbti inwoners niet meer als prioriteit. TNN sluit zich aan bij ILGA’s oproep dat landen juist in deze tijd op moeten komen voor lhbti-rechten en vaart moeten maken met de borging van rechten in wet en beleid.

17 MEI

De Rainbow Europe Map komt jaarlijks rondom 17 mei uit. Dat is de Internationale Dag tegen Homo-, Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie. Wereldwijd wordt op deze dag aandacht besteed aan discriminatie en geweld op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken.

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com