kaart europa LHBTI rechten

22 november 2019

Nederland terug in top 10 LHBTI-rechten

Nederland staat weer in de top 10 van Europese landen waar LHBTI-mensenrechten goed geregeld zijn. Dat is het gevolg van het expliciete wettelijke verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen dat onlangs in werking trad.

De wet van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) verbiedt discriminatie op grond van geslachtskenmerken, genderidenteit en genderexpressie. Het verbod geldt onder meer op het werk, op school en bij dienstverlening. NNID, TNN en COC hebben lang voor het verbod gepleit. Het maakt onderdeel uit van COC’s Regenboog Stembusakkoord.

Nederland stijgt dankzij de nieuwe wet van de twaalfde naar de tiende plaats in Europa als het gaat om landen waar LHBTI-mensenrechten goed geregeld zijn. Dat blijkt uit de Rainbow Europe Index van ILGA Europe. De Europese LHBTI-organisatie actualiseerde de ranglijst op vrijdag 22 november. Bovenaan de lijst van negenenveertig landen staan Malta, België en Luxemburg, onderaan staat Azerbeidzjan. De Index gaat over LHBTI-mensenrechten, niet over acceptatie.

Stap vooruit

“Een terechte stap vooruit op deze lijst” vindt Brand Berghouwer, voorzitter van TNN. “Het is mooi dat Nederland laat zien dat het de mensenrechten van transgender en intersekse personen serieus neemt. Transgender mensen worden nog altijd geweigerd voor een baan, worden ontslagen of leven met de dreiging van geweld omdat ze trans zijn. Zowel binnen de overheid als in de maatschappij moet er nog veel gebeuren. Laten we er met z’n allen werk van maken.”

Om voortgang te boeken met LHBTI-mensenrechten in Nederland pleiten COC, TNN en NNID onder meer voor hogere wettelijke strafmaxima bij discriminerend geweld, de mogelijkheid voor transpersonen om hun geslachtsregistratie onder de 16 jaar te wijzigen, een verbod op niet-medisch noodzakelijke behandelingen zonder toestemming van intersekse kinderen en een verbod op LHBTI-discriminatie in de Grondwet.

Beeld: screenshot uit een video van Rainbow Europe van ILGA Europe.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com