1 november 2019

Transgender- en intersekse personen nu wettelijk beschermd tegen discriminatie

Vanaf vrijdag 1 november 2019 zijn intersekse- en transgender* personen expliciet wettelijk beschermd tegen discriminatie. Een wet van D66, PvdA en GroenLinks treedt die dag in werking. COC, NNID en TNN hebben lang gepleit voor het discriminatieverbod en zijn gelukkig met dit resultaat.

‘Dit is een prachtige overwinning voor transgender- en intersekse personen,’ aldus TNN, NNID en COC in een reactie. ‘Eindelijk krijgen zij de wettelijke bescherming die ze toekomt. Eindelijk weten ze zeker dat de wet aan hun kant staat.’

In de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) staat vanaf 1 november dat mensen niet gediscrimineerd mogen worden op grond van hun geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie. Behalve voor transgender- en intersekse personen, is de wet ook van belang voor bijvoorbeeld non-binaire, androgyne en genderqueer personen.

De Awgb beschermt mensen onder meer tegen discriminatie op het werk, in het onderwijs, bij huisvesting, in de gezondheidszorg en de (maatschappelijke) dienstverlening. Transgender- en intersekse personen kunnen met klachten over discriminatie terecht bij het College voor de Rechten van de Mens.

Er was in Nederland tot nu toe geen enkele wet die intersekse- en transgender personen expliciet tegen discriminatie beschermt. De groep, die bestaat uit ten minste 200 duizend personen, krijgt veel met discriminatie te maken. Intersekse personen ondervinden problemen bij participatie in opleiding, werk en vrije tijd. Van de transgender personen in Nederland ondervindt 40 procent discriminatie op het werk en kreeg 43 procent de afgelopen 12 maanden te maken met geweld. Mensen worden geweigerd voor een baan of zelfs ontslagen wegens hun identiteit.

COC, TNN en NNID pleiten al meer dan zeven jaar voor een verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen. In maart 2017 beloofden acht partijen in COC’s Regenboogakkoord om daar voor te zorgen. Eind 2017 dienden D66, PvdA en GroenLinks een initiatiefwetsvoorstel in. Dat werd op 3 juli 2018 aangenomen door de Tweede Kamer en op 12 maart 2019 door de Eerste Kamer. In beide Kamers stemden alleen PVV en SGP tegen het verbod.

TNN, NNID en COC pleiten ervoor dat het verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen nu ook wordt opgenomen in het Wetboek van Strafrecht.

 

* transgender personen: mensen van wie de genderidentiteit of -expressie verschilt van het geslacht waarmee zij bij geboorte geregistreerd zijn; intersekse personen: mensen van wie de geslachtskenmerken verschillen van de normatieve definitie van ‘man’ of ‘vrouw’.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com