10 maart 2011

Nieuwe wet geslachtswijziging moet voor de zomer naar de Kamer

Transgender Netwerk Nederland stuurt brief over de wijziging van de sterilisatie-eis aan de ministers van Justitie, Volksgezondheid en Onderwijs.

Transgender Netwerk Nederland (TNN) roept minister Opstelten van Veiligheid & Justitie op de wet aan te passen die het mogelijk maakt voor transgenders om hun geslacht in hun paspoort te veranderen. De nu nog verplichte geslachtsoperaties mogen hier geen onderdeel van maken. TNN wil dat het wetsvoorstel daadwerkelijk voor de zomer in de Kamer ligt, zoals staatssecretaris Teeven heeft toegezegd in het gesprek met COC Nederland op 3 maart jl. TNN stuurde daartoe deze week een brief aan de ministers van Justitie, Volksgezondheid en Onderwijs. (Download hier de brief)

De Nederlandse wetgeving druist in tegen de mensenrechten. Dit wordt bevestigd door mensenrechtencommissaris Hammarberg van de Raad van Europa in zijn issue paper over transgender in 2009: “Het is een grote zorg dat transgenders de enige groep zijn in Europa die wettelijk voorgeschreven, door de staat afgedwongen sterilisatie moeten ondergaan.” Het VN Vrouwenrechten Comité heeft Nederland reeds kritisch aangesproken met betrekking tot de procedure.

TNN-beleidsmedewerker en ervaringsdeskundige Sophie Schers benadrukt het belang van een nieuwe wet: “Als vrouw wil ik zeggenschap over mijn eigen lichaam hebben. Met de sterilisatie-eis tast de overheid mijn zelfbeschikkingsrecht aan.”

De huidige wet leidt bij transgenders tot inbreuk op de privacy. Op het werk, scholen en ziekenhuizen worden transgenders te vaak voor het blok gezet om te vertellen dat zij niet altijd waren wie ze zijn. Dat leidt tot veel wanhoop en discriminatie.

De wetswijziging van Artikel 1:28 BW is in 2009 door de minister toegezegd. Vereiste voor geslachtswijziging moet zijn een “duurzame overtuiging tot het andere geslacht te behoren”. De eis tot sterilisatie komt daarmee te vervallen. Internationaal loopt Nederland – eens voorloper – inmiddels ernstig achter bij landen als Oostenrijk, Duitsland, Engeland, Spanje en Portugal.

De brief naar de ministers en de Kamer is mede-ondertekend door Transvisie, Patiënten Organisatie Stichting Transvisie, Stichting Transman, Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van VUmc, COC Nederland, Schorer en Movisie.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com