foto van NSC kamerlid van vroonhoven

Informatie op deze pagina

11 april 2024

NSC ondermijnt bruut het recht van Kamer op antwoorden  

Samen met de SGP diende vandaag NSC een motie in om de transgenderwet te schrappen. Daarmee willen ze geen debat meer voeren over de voorgestelde wet en willen ze de antwoorden van de minister over de gestelde vragen niet horen. Zeer onzorgvuldig en uiterst respectloos, vindt Transgender Netwerk. Niet alleen naar trans mensen, maar ook naar de Kamer die hun werk niet meer kan doen.

 NSC dwingt een stemming hiermee af over een wetsvoorstel zonder dat het volledig is behandeld. Daardoor blijven veel belangrijke vragen onbeantwoord liggen.   

Ondermijnend bestuur, vindt Transgender Netwerk: “Een wet zo behandelen is ondermijnend voor het hele democratische proces. Het is respectloos naar de burger en Kamer. Juist in een tijd waarin het vertrouwen van burgers in politiek extreem laag is. Trans personen zijn ook burgers en ook met hun rechten en vertrouwen dient zorgvuldig omgegaan te worden. Ongeacht wat je als politieke partij van de wet vindt, dient deze op zijn minst volledig behandeld te worden.

Geen kans

Met de verbetering van de Transgenderwet kunnen transgender mensen zonder een deskundigenverklaring maar wel met een verplichte wachttijd, hun geslachtsregistratie aanpassen. Het wetsvoorstel werd door de Tweede Kamer voor het eerst besproken in september 2022, maar dit proces is nog niet afgerond. Tijdens het debat werden vragen gesteld aan minister Weerwind van Justitie en Veiligheid. Tot nu toe heeft de minister niet de kans gekregen van de Kamer om deze vragen te beantwoorden.  

Emotioneel debat

In een emotioneel debat lieten verschillende Kamerleden zien hoe het voorstel van NSC hun raakte en hun werk als Kamerlid onmogelijk zou maken. Zo stelde SP-Kamerlid Van Nispen dat zijn recht op antwoorden van de minister door NSC wordt afgenomen. Desondanks sloeg NSC-Kamerlid Van Vroonhoven alle kritiek op een zorgvuldig proces in de wind en zette de motie door. PvdD-kamerlid Kostić nam het NSC kwalijk dat zij desinformatie verspreidden over de trans gemeenschap en niet de moeite doen om echt met de mensen te spreken waar het omdraait.   

Op veel aandringen kreeg Transgender Netwerk gisteren een zeer kort gesprek met NSC over de transgenderwet. Bij aanvang van dat gesprek gaf NSC direct aan dat zij de motie sowieso zouden gaan indienen. “Zeer teleurstellend dat zij zonder met trans mensen te praten dit besluit al hebben genomen.” 

Onbehoorlijk en ontraden

Minister Weerwind vindt de motie ‘onbehoorlijk’ naar de Kamer en naar de minister zelf om zo met wetsvoorstellen om te gaan. Hij ontraadde de motie en zal deze ook in de ministerraad gaan ontraden. Dinsdag zal de stemming plaatsvinden. Daarin wordt ook gestemd over de motie van PvdD, GroenLinksPvdA, D66, SP en Volt die de regering vraagt om schriftelijke antwoorden op de vragen over de wet. Zodat de Kamer goed geïnformeerd wordt en  zorgvuldig wetten kan behandelen.


Wat kan jij doen?

Dinsdag wordt er gestemd. Roep daarom nu politieke partijen op die we nodig hebben voor de meerderheid  om tegen de motie te stemmen!
Hoe meer mensen zich uitspreken tegen deze motie, hoe groter de kans dat de motie niet wordt aangenomen. Hiervoor hebben wij jouw hulp nodig! Wil jij je ook uitspreken? We hebben vier nieuwe voorbeeldbrieven gemaakt die je kan gebruiken en kan aanvullen, ook als je al eerder hebt gemaild. Voeg een persoonlijke noot toe, dan heeft de mail veel meer effect.

Kopieer deze mail voor de BBB en maak hierin kleine aanpassingen of aanvullingen:

Mail naar: c.vdplas@tweedekamer.nl en l.helder@tweedekamer.nl

Onderwerp: Stem tegen de motie om de Transgenderwet in te trekken

Beste mevrouw Van der Plas, beste mevrouw Helder, beste leden van de fractie van BBB.

Bij dezen wil ik u vragen om aanstaande dinsdag tegen de motie van Van Vroonhoven en Van Dijk te stemmen. Hun oproep om de voltooiing van de behandeling en het debat over de Transgenderwet tegen te houden door het voorstel in te trekken is onacceptabel. Zonder antwoorden van de minister, heeft de Kamer niet alle informatie gekregen om tot goede besluitvorming te komen. Het is een onfatsoenlijke manier om met het wetgevingsproces om te gaan, en is totaal respectloos richting transgender mensen die een zorgvuldige behandeling van hun rechten verdienen.

Tijdens de verkiezingscampagne benadrukte u het belang van een open debat en een fatsoenlijke manier van met elkaar omgaan. Hier ben ik het helemaal mee eens. Maar de motie van NSC en SGP staat daar recht tegenover. Minister Weerwind zei al dat deze motie niet de manier is om met elkaar politiek te bedrijven (zie Nederlands Dagblad en NOS). Daarom hoop ik dan ook dat u hier niet aan meedoet, en dat u de Kamer toestaat om door te gaan met het behandelen van de Transgenderwet.

Ik vraag u nu niet om voor de Transgenderwet te stemmen. Ik verzoek u alleen om de Transgenderwet zorgvuldig te behandelen, de minister zijn antwoorden op de eerste termijn van de Kamer te laten geven, en in gesprek te blijven met betrokkenen, deskundigen en onderzoekers. Ook al heeft u mogelijk twijfels over de inhoud van de Transgenderwet, het aan de kant schuiven – zonder zorgvuldig debat – van een uitbreiding van de rechten van transgender mensen schept een verontrustend precedent voor andere wetsvoorstellen. Daarnaast betekent het dat de Tweede Kamer de behoeften van burgers, en van trans mensen in het bijzonder, niet serieus neemt.

Ik verzoek u om tegen de motie van NSC en SGP te stemmen. Laat zien dat u voor een open en fatsoenlijk debat bent, en dat u de belangen van transgender mensen serieus wilt overwegen. Ik vertrouw erop dat u transgender mensen dit respect wilt geven.

Met vriendelijke groet,

 

Kopieer deze mail voor de ChristenUnie en maak hierin kleine aanpassingen of aanvullingen:

mail naar: m.bikker@tweedekamer.nl en christenunie@tweedekamer.nl

Onderwerp: Stem tegen de motie om de Transgenderwet in te trekken

Beste mevrouw Bikker, beste leden van de fractie van de ChristenUnie,

Bij dezen wil ik u oproepen om aanstaande dinsdag tegen de motie van Van Vroonhoven en Van Dijk te stemmen. Hun oproep om de voltooiing van de behandeling en het debat over de Transgenderwet tegen te houden door het voorstel in te trekken is onacceptabel. Het zorgt ervoor dat Kamerleden hun werk niet kunnen doen, en is diep respectloos richting transgender mensen die een zorgvuldige behandeling van hun rechten verdienen.

Ik vraag u nu niet om voor de Transgenderwet te stemmen. Ik verzoek u alleen om de Transgenderwet zorgvuldig te behandelen, de minister zijn antwoorden op de eerste termijn van de Kamer te laten geven, en in gesprek te blijven met betrokkenen, deskundigen en onderzoekers.

U hoeft het niet eens te zijn met de inhoud van de Transgenderwet. Maar als een uitbreiding van de rechten van transgender mensen zonder een debat aan de kant geschoven kunnen worden, zet dat een verontrustend precedent voor andere wetsvoorstellen. Daarnaast betekent het dat de Tweede Kamer de behoeften van burgers, en van trans mensen in het bijzonder, niet serieus neemt.

Ik verzoek u om tegen de motie van NSC en SGP te stemmen. Laat zien dat u voor een debat bent, en dat u de belangen van transgender mensen serieus wilt overwegen. Ik vertrouw erop dat u deze naastenliefde laat zien.

Met vriendelijke groet,

Kopieer deze mail voor DENK en maak hierin kleine aanpassingen of aanvullingen:

mail naar: i.eabassi@tweedekamer.nl

Onderwerp: Stem tegen de motie om de Transgenderwet in te trekken

Beste meneer El Abassi,

Bij dezen wil ik u oproepen om aanstaande dinsdag tegen de motie van Van Vroonhoven en Van Dijk te stemmen. Hun oproep om het voorstel voor verbetering van de Transgenderwet in te trekken is onacceptabel.  De Kamer wordt niet enkel gedwongen over een wetsvoorstel te stemmen voordat de behandeling en het debat zijn afgerond. Het zorgt er ook voor dat Kamerleden hun werk niet kunnen doen, en is totaal respectloos richting transgender mensen die een zorgvuldige behandeling van hun rechten verdienen. Dit zet een zorgelijk precedent neer als het gaat om hoe de politiek omgaat met de rechten van minderheden.

Ik vraag u nu dus niet om voor de Transgenderwet te stemmen. Ik verzoek u alleen om de besluitvorming over de rechten van minderheden zorgvuldig te behandelen. De minister moet zijn antwoorden op de eerste termijn van de Kamer nog geven. Wij hopen dat u ook het belang onderschrijft van politici om in gesprek te blijven met betrokkenen, deskundigen en onderzoekers.

De Nationaal Coördinator Racisme en Discriminatie spreekt in een bericht op LinkedIn ook zijn afkeuring uit over de motie van NSC: “Het is ongelofelijk dat partijen zich laten leiden door onderbuikgevoelens en desinformatie en daarmee de aanval openen op een groep mensen die zich al in een heel kwetsbare positie bevinden in deze samenleving.” Meestemmen met de motie van NSC zal de desinformatie die rondgaat over trans personen bevestigen en leiden tot meer discriminatie.

Uw fractie maakt zich terecht hard voor bestrijding van discriminatie. Transgender personen uit migrantengemeenschappen, die dubbel hard getroffen worden door acties zoals die van NSC, gaan aan het kortste eind trekken. Zij hebben uw steun nodig om op te komen voor een zorgvuldige bedachtzame behandeling van het wetsvoorstel.

Ik verzoek u om tegen de motie van NSC en SGP te stemmen. Laat zien dat u voor een debat bent, en dat u wel bereid bent de belangen van alle transgender mensen serieus te overwegen.

Ik vertrouw erop dat u deze solidariteit laat zien.

Met vriendelijke groet,

Update 16 april 2024: in een eerdere versie van dit artikel stond ook een voorbeeldbrief aan VVD. Die brief hebben we inmiddels verwijderd omdat VVD heeft aangegeven de motie niet te zullen steunen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com