foto van een jesus beeld aan een krijs met blauw lucht in de achtergrond

15 december 2015

Ontslagen transgender parochie-penningmeester strijdt door

Rhianna Gralike, voorheen penningmeester van de katholieke Norbertusparochie in Dronten, heeft haar ontslagbrief voorgelegd aan het Bureau Gelijke Behandeling in Flevoland.

Ze kreeg eerder dit jaar ontslag aangezegd. Pastoor Boogers van de parochie vroeg dit aan omdat ze van geslacht was veranderd, maar na kritiek op die beslissing was de uitkomst uiteindelijk dat bestuursleden in een brief aan kardinaal Eijk verzochten om haar ontslag omdat ze geen vertrouwen meer zouden hebben in haar functioneren. Dat gebeurde na een conflict over een declaratie van Gralike voor de kosten van een advocate, die haar bijstond tijdens een eerder gesprek met kardinaal Eijk over de kwestie.

Het geeft Gralike een gevoel van onrechtvaardigheid, zo meldde ze in het regionale blad De Stentor. Niet zozeer het feit dat de declaratie geweigerd werd, maar dat het bestuur, dat aanvankelijk had toegezegd haar te steunen, zonder haar medeweten over de kwestie in overleg trad. En ook dat kardinaal Van Eijk zich nooit heeft hoeven uitspreken en buiten schot bleef. Uiteindelijk besloot ze toen zelf haar functie neer te leggen.

Gralike heeft de ontslagbrief van pastoor Boogers, die schreef dat een transgender een dergelijke functie (die van penningmeester in het bestuur) binnen de kerk niet zou mogen bekleden, voorgelegd aan het Bureau Gelijke Behandeling en wil met hen bekijken of dit kan worden voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens.

De kerk wil blijkbaar niet dat transgender personen kerkelijke functies bekleden, maar het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) en de landelijke koepelorganisatie van christelijke lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LKP) noemden haar ontslag op basis van transgenderzijn eerder al onacceptabel. Gralike wil, zo verklaarde ze in De Stentor, haar gevecht tegen discriminatie door de kerk afmaken.

foto: pixabay

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com