Foto van Ingrid van Engelshoven

17 juni 2019

Opnieuw roep om maatregelen tegen geweld

Transgender Netwerk Nederland doet samen met COC en NNID opnieuw een beroep op de Tweede Kamer om maatregelen te nemen tegen anti-LHBTI geweld en discriminatie. De Kamer debatteert op dinsdag 18 juni met minister Van Engelshoven over het LHBTI-emancipatiebeleid.

Er moeten bij de politie rechercheurs komen die gespecialiseerd zijn in de aanpak van discriminatie. Dat schrijven Transgender Netwerk Nederland (TNN), de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) en COC Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. De oproep wordt gesteund door Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) en Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

TNN , COC en NNID willen dat minister Van Engelshoven meer doet tegen cyberpesten. Transgender personen krijgen tien keer vaker dan gemiddeld te maken met uitschelden en pesten op internet. Ook wordt er op internet veel getreiterd wegens seksuele oriëntatie, herkomst, antisemitisme en godsdienst.

Meer nodig voor bescherming van transgender kinderen

De belangenorganisaties pleiten verder voor actie tegen mishandeling van transgender kinderen. Die ervaren relatief vaak een gebrek aan emotionele steun van hun ouders en opvoeders en soms zelfs fysieke mishandeling. Docenten en hulpverlenende instanties zoals de jeugdzorg zouden hier meer oog voor moeten hebben en transgender kinderen beter moeten steunen.

Onnodige ‘behandeling’ van intersekse personen

NNID, TNN en COC willen dat er een verbod komt op niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse personen zonder hun toestemming. Artsen proberen het lichaam van intersekse personen daarbij zonder noodzaak en zonder hun instemming in overeenstemming te brengen met wat volgens de heersende normen een ‘mannen-‘ of ‘vrouwenlichaam’ zou moeten zijn. Dit is een ernstige mensenrechtenschending en kan leiden tot groot fysiek en psychologisch leed.

Haast met Regenboogakkoord De organisaties bepleiten dat de regering haast maakt bij de uitvoering van COC’s Regenboog Stembusakkoord. Zo zou er snel een verbod op LHBTI-discriminatie moeten worden verankerd in de Grondwet en moet er een goede regeling komen voor meerouderschap en –gezag. Hoewel het kabinet bijna halverwege de rit is, is tot nu toe alleen de Regenboogbelofte van een wettelijk verbod op transgender- en intersekse discriminatie uitgevoerd.

Aandacht voor intersectionaliteit

De belangenorganisaties pleiten ook voor meer aandacht voor intersectionele problematiek. Het gaat dan om mensen die te maken krijgen met een stapeling van achtergrondkenmerken die hen kwetsbaar maken, zoals hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit, geslachtkenmerken, herkomst, geloof, huidskleur, fysieke of mentale beperking en het doen van sekswerk. TNN, NNID en COC pleiten voor meer onderzoek naar deze problematiek en maatregelen om die aan te pakken.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com