Foto van verschillende trans personen en vertegenwoordigers in 2e kamer

5 maart 2019

Overwinning voor transgender- en intersekse personen in Senaat

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer is voor een expliciet wettelijk verbod op discriminatie van intersekse- en transgender personen. Dat bleek op dinsdag 5 maart tijdens een debat in de Eerste Kamer over een wetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks. COC, TNN en NNID pleiten al lang voor het wettelijke verbod en spreken van een ‘prachtige overwinning.’

‘Dit is een prachtige overwinning voor transgender- en intersekse personen,’ aldus TNN, NNID en COC. ‘Als de wet straks is aangenomen, weten zij eindelijk zeker dat de wet aan hun kant staat. Dat werkgevers, scholen en dienstverleners hen niet mogen discrimineren. En dat is hard nodig, want intersekse- en transgender personen krijgen vaak te maken met discriminatie,’ aldus de belangenorganisaties.

D66, PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, SP, ChristenUnie en PvdD lieten dinsdag blijken dat ze vóór het wetsvoorstel zijn. PVV en SGP lieten er geen misverstand over bestaan dat ze tégen zijn. De PVV noemde het voorgestelde discriminatieverbod zelfs ‘betekenisloos’ en ‘een maskerade’. 50PLUS en OSF waren niet bij het debat aanwezig.

De definitieve stemming over het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) vindt waarschijnlijk plaats op dinsdag 12 maart in de Eerste Kamer.

Er is in Nederland momenteel geen enkele wet die discriminatie van intersekse- en transgender personen* expliciet verbiedt. De groep, die bestaat uit tussen de 130 duizend en 1 miljoen Nederlanders, krijgt veel te maken met discriminatie.

DISCRIMINATIE

Intersekse personen ondervinden problemen bij participatie in opleiding, werk en vrije tijd. Van de transgender personen in Nederland ondervindt 40 procent discriminatie op het werk en kreeg 43 procent de afgelopen 12 maanden te maken met geweld. Mensen wordengeweigerd voor een baan of zelfs ontslagen wegens hun identiteit. Hoewel het gaat om duizenden gevallen van discriminatie, doen jaarlijks slechts enkele tientallen transgender personen daarvan melding. Verduidelijken dat de wet ook intersekse- en transgender personen tegen discriminatie beschermt, is dus geen overbodige luxe.

NNID, TNN en COC pleiten al lang voor een wettelijk verbod op discriminatie van intersekse- en transgender personen en zijn heel gelukkig met de overwinning in de Eerste Kamer. De organisaties riepen de Senaat onlangs in een brief op om vóór te stemmen. In 2013 beloofde de regering al politieke steun voor een verbod, maar er werd toen geen wetsvoorstel ingediend. Acht politieke partijen beloofden in 2017 in COC’s Regenboog Stembusakkoord om het onderwerp te regelen. Die belofte werd overgenomen in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

VERBOD

Het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütuk (GroenLinks) bepaalt dat discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken verboden wordt. De wet beschermt dus bijvoorbeeld ook non-binaire, androgyne, agender, genderqueer, genderfluïde en polygender personen tegen discriminatie. Het verbod wordt opgenomen in de Algemene wet gelijke behandeling.

COC, TNN en NNID zijn de initiatiefnemers bijzonder erkentelijk voor het indienen en de verdediging van dit wetsvoorstel.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com