23 mei 2014

Patiëntenstop opgeheven: transgenders opgelucht

Vanaf maandag 26 mei gaan de poorten van het genderteam van het VUmc weer open. Dat berichtte het VUmc vandaag. TNN is zeer verheugd met dit nieuws waar al zo lang op werd gewacht.

TNN vertrouwt er op dat het VUmc en de zorgverzkeraars tot een duurzame oplossing zijn gekomen. Niet voor niks spreekt het VUmc over “overeenstemming […] over de financiering van de genderzorg voor zowel 2014 als daarna”. TNN is wel benieuwd hoe spoedig transgenders terecht kunnen wanneer zij zich komende maand aanmelden bij het Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VUmc. Het ontstaan van nieuwe lange wachtlijsten acht TNN onaanvaardbaar.

TNN gaat er vanuit dat het initiatief vanuit het Ministerie van Volksgezondheid voor een toekomstplan voor de transgenderzorg door zal gaan. Er is namelijk nog veel nodig om de transgenderzorg toegankelijk en betaalbaar te houden. TNN zal daar scherp op toezien als deelnemer aan het overleg over dit toekomstplan.

Vooralsnog is TNN vooral heel blij dat de mensen die zolang in de steek gelaten werden door zorgverzekeraars en VUmc weer vooruit kunnen kijken.

Hieronder lees je het persbericht dat het VUmc vandaag naar buiten bracht.

Amsterdam, 23 mei 2014 – VU Medisch Centrum heropent op 26 mei a.s. de polikliniek voor nieuwe genderpatiënten nu overeenstemming is bereikt met zorgverzekeraars Achmea, Multizorg, Coöperatie VGZ, CZ en Menzis over de financiering van de genderzorg voor zowel 2014 als daarna.

Hiermee komt een einde aan de tijdelijke stop voor nieuwe patiënten met genderdysforie en transgenders, die VUmc op 18 december 2013 afkondigde. Door de sterke stijging van het aantal nieuwe genderpatiënten was bij het VUmc onvoldoende duidelijk of meerjarenfinanciering bespreekbaar was, terwijl patiënten meerdere jaren behandeld worden.
Zorgverzekeraars hebben VUmc laten weten dat Genderzorg wettelijk verzekerde zorg is. Daarover is derhalve geen verschil van inzicht.

In overleg met verzekeraars start VUmc een project om als expertisecentrum voor Genderzorg te fungeren, zodat de zorg beter gespreid en beschikbaar wordt als de vraag blijft stijgen. VUmc en de zorgverzekeraars streven er naar om op deze manier de wachtlijst voor genderpatiënten op een acceptabel niveau te houden. VUmc en de verzekeraars hebben op basis van inzicht in de kosten die VUmc heeft laten zien, afspraken gemaakt over de toekomstige financiering. Alle partijen zullen dit strikt monitoren.

Per 26 mei a.s. kunnen nieuwe genderpatiënten zich weer inschrijven bij de polikliniek voor genderzorg. Informatie hierover vinden zij op www.VUmc.nl/genderdysforie

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com