26 januari 2018

Rechtbank in beklaagdenbank voor discriminatie transgender werknemer

Discriminatie van transgender personen doet zich in Nederland dagelijks voor. Vaak blijft het onzichtbaar, een enkele keer per jaar leidt het wel tot een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens. Donderdag 25 januari diende bij het College de eerste zaak van 2018 van een transgender werknemer. Zij betoogde dat haar ontslag het gevolg was van discriminatie.

De zaak is bijzonder doordat de werkgever een rechtbank is en de gediscrimineerde transgender vrouw een rechter in opleiding was. Als ergens gerechtigheid nodig is dan is het wel in deze zaak.

DISCRIMINATIEGROND

Tegelijkertijd is in Den Haag aanscherping van de Algemene wet gelijke behandeling aan de orde. Die moet er voor zorgen dat transgender personen beter beschermd zijn tegen discriminatie en er eerder melding van maken. Bovendien helpt het in de maatschappelijke bewustwording over discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken, vergelijkbaar met de aandacht voor zwangerschapsdiscriminatie.

In de behandeling van de klacht bij het College kwam de vergelijking met zwangerschapsdiscriminatie ook naar voren. De rechtbank in Arnhem had zelfs toegegeven dat zij een zwangere werknemer anders zouden behandelen dan hun transgender werknemer. Voor de transgender werknemer heeft dat dus nadelig uitgepakt. Voor TNN toont dit de noodzaak aan voor de aanpassing van de Algemene wet gelijke behandeling.

“Wij hopen dat transgender personen hoop uit deze zaak zullen putten. Al is het bijzonder zorgwekkend dat de rechtbank in Arnhem het tot deze zaak heeft laten komen”
TNN-voorzitter Brand Berghouwer.

TRANSITIEVERLOF

De omgang van de rechtbank met de medische transitie van de transgender vrouw vormt de kern van deze zaak. Was zij namelijk voor haar aanstelling klaar geweest met medische ingrepen dan had de zaak er anders uitgezien. Een medische transitie is voor veel transgender personen echter onlosmakelijk verbonden aan het uiten van het eigen geslacht.

TNN pleit onder andere hierom voor een transitieverlof. Een regeling die transgender werknemers in een medische transitie beschermt zoals zwangere vrouwen bij zwangerschapsverlof ook beschermd worden. De gemeente Amsterdam is een lokale variant hiervan begonnen voor haar transgender ambtenaren. Maar de behoefte is landelijk en bij alle transgender werknemers die intensieve transgenderzorg nodig hebben.

De uitspraak in de zaakvan de rechter in opleiding wordt op zijn vroegst over drie weken verwacht.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com