afbeeldingen van LHBTQIA vlaggen

23 juli 2021

Rechter: non-binaire personen mogen X als geslachtsaanduiding

Non-binaire personen mogen een X als geslachtsaanduiding op hun geboorteakte. Dat oordeelde de Amsterdamse rechtbank op 21 juli. TNN juicht de uitspraak samen met COC Nederland en NNID toe. De belangenorganisaties roepen Mark Rutte en Sigrid Kaag op om in het regeerakkoord te regelen dat iedereen die dat wil op eenvoudige wijze met ‘X’ geregistreerd kan worden.

“Of je nou non-binair bent, af wilt van het man-vrouw onderscheid of vindt dat het de overheid niets aangaat wat er in je ondergoed zit, een ieder moet de mogelijkheid krijgen om de geslachtsregistratie te laten doorhalen met een X,’ aldus TNN, NNID en COC. ‘We roepen Mark Rutte en Sigrid Kaag op om dat in het regeerakkoord met een wet te regelen, zodat mensen niet meer naar de rechter hoeven.’

De Amsterdamse rechtszaak was aangespannen door een non-binair persoon. Die gaf aan er last van te hebben om door de overheid en instanties als vrouw te worden beschouwd, terwijl deze persoon man noch vrouw is. Psychische klachten waren het gevolg van de onjuiste registratie, zo blijkt uit het vonnis.

Een van de redenen voor de rechtbank om de eis toe te wijzen is dat non-binaire personen recht hebben op gelijke behandeling. Volgens de rechtbank maakt de wet nu ‘een ongerechtvaardigd onderscheid […] tussen personen die de overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren en personen die de overtuiging hebben buiten de exclusief mannelijk of vrouwelijke geslachtsaanduiding te vallen (non-binair).’

De rechtbank verwijst daarbij expliciet naar het wettelijke verbod op discriminatie wegens genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. Die wet werd op aandringen van NNID, TNN en COC ingediend door D66, PvdA en GroenLinks en trad in 2019 in werking.

Het is niet de eerste keer dat de rechter oordeelt dat iemand een ‘X’ als officiële registratie mag krijgen. Zo kreeg Leonne Zeegers uit Breda in 2018 als eerste volwassen Nederlander een paspoort zonder geslachtsaanduiding (‘X’). Dat gold in 2019 ook voor Nanoah StruikWel is dit de eerste keer dat iemand van de rechter met terugwerkende kracht een X in hun geboorteakte mag laten zetten. Tot nog toe kregen mensen die een X in hun identiteitsbewijs mochten laten zetten de aanduiding ‘geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’ in de geboorteakte. 

Staatssecretaris Knops (BZK) schreef op 3 juli 2020 aan de Senaat dat hij eerst de jurisprudentie op dit punt wilde afwachten voor het kabinet met een wettelijke regeling komt. Nu de rechter opnieuw uitspreekt dat de X mogelijk moet worden, is het volgens TNN, COC en NNID hoog tijd dat de regering met een wetsvoorstel komt.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com