17 november 2012

Schokkende realiteit schreeuwt om goed beleid voor transgenders

Het langverwachte rapport van het SCP, ‘Worden wie je bent, het leven van transgenders in Nederland’ maakt volgens Transgender Netwerk Nederland (TNN) op indringende wijze duidelijk hoe transgenders er in Nederland voor staan. Er valt volgens het SCP heel wat te verbeteren aan de maatschappelijke positie en het welbevinden van transgenders.

In de emancipatienota ‘Gewoon homo zijn’ uit 2008 sprak de regering nog van een gebrek aan kennis. Jet Bussemaker, de huidige minister van OC&W, heeft die kennis nu in handen.

ZORG

Het onderzoek bevat schokkende cijfers. De psychische gezondheid van de helft van de groep is ronduit slecht: twee derde is eenzaam, 14% is psychisch ernstig ongezond en één op de vijf heeft ooit een zelfmoordpoging gedaan. Degenen die een geslachtsaanpassende behandeling hebben ondergaan staan er beter voor. Extra kwetsbaar is men in die periode dat men bezig is van geslacht te veranderen.

In de reguliere zorg heerst een structureel gebrek aan kennis over transgenders. Het is de gespecialiseerde zorg van onder meer genderteams en Transvisie die nu als meest behulpzaam wordt ervaren. Volgens TNN dient iedere zorgprofessional basiskennis over gendervraagstukken te hebben. De grootste slag kan hier geslagen worden door in te zetten op de versterking van de daartoe gespecialiseerde zorg. Aanbevelingen richten zich op de lange wachtlijsten en een betere spreiding van hulpverlening. TNN ziet het als taak van de overheid om goede transgenderzorg te stimuleren en te faciliteren.

MAATSCHAPPELIJKE POSITIE

Duidelijk is dat een groot deel van de transgenders laag op de maatschappelijke ladder staat, ondanks hun gemiddeld hoge opleidingsniveau. Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en een leven onder de armoedegrens vormen de realiteit voor een aanzienlijke groep. Werkgevers en uitkeringsinstanties dragen een grote verantwoordelijkheid voor het tegengaan van maatschappelijke uitval met alle daaruit voortvloeiende emotionele en financiële consequenties.

DISCRIMINATIE EN VEILIGHEID

Een kwart van de transgenders wordt tijdens hun transitie wekelijks geconfronteerd met negatieve reacties. TNN ontvangt aan meldingen slechts het topje van de ijsberg. Men ervaart onveiligheid vooral in de eigen buurt en de openbare ruimte. Er liggen mogelijkheden bij de lokale en nationale overheden om de veiligheid en wettelijke bescherming van transgenders te vergroten. Het rapport toont namelijk aan dat het ernstig schort aan acceptatie van transgenders, eveneens in vergelijking met homo’s en lesbiennes.

Nu de feiten op tafel liggen kan de minister van OC&W deze aangrijpen om samen met haar collega ministers het emancipatiebeleid voor transgenders goed vorm te geven. TNN moedigt dat aan en gaat de aanbevelingen uit het rapport bij overheden, zorginstanties en werkgeversorganisaties onder de aandacht te brengen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com