Foto van regenboog zebrapad

21 november 2018

SCP: veel mishandeling transgender jongeren

Transgender Netwerk Nederland roept op tot actie

21 november 2018 – Vandaag publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau de lhbt-monitor, over de leefsituatie van lhbt personen in Nederland. Transgender jongeren gaven aan veel meer te maken te krijgen met verwaarlozing en mishandeling thuis dan gemiddeld. Transgender Netwerk Nederland roept gemeentes en het Ministerie van VWS op snel met een plan te komen om huiselijk geweld tegen transgender personen aan te pakken.

Volgens de lhbt-monitor 2018 worden transgender jongeren in vergelijking met hun cisgender leeftijdsgenoten veel vaker gepest en rapporteren ze meer emotionele verwaarlozing of mishandeling thuis. Twee keer zo vaak worden transgender jongeren thuis geschopt en geslagen dan hun cisgender (niet-transgender) leeftijdsgenoten.

Het SCP-rapport geeft geen cijfers over de veiligheid van transgender volwassenen. Uit het gisteren gepubliceerde rapport Overal op je hoede lijkt ook het huiselijk geweld tegen transgender volwassenen veel vaker voor te komen dan bij de algehele bevolking.

“Dat zo veel transgender jongeren en volwassenen niet veilig thuis zijn, baart ons ernstige zorgen”, zegt Brand Berghouwer, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland.

Transgender Netwerk Nederland hoopt dat gemeentes, het Ministerie van VWS, jeugdzorgorganisaties en advies- en meldpunt Veilig Thuis kijken naar mogelijkheden voor preventie, vroege signalering en het verbeteren van de crisisopvang.

VEEL ONBEKEND OVER TRANSGENDER PERSONEN

Hoe het gaat met de veiligheid en het welzijn van transgender volwassenen wordt niet duidelijk in de lhbt-monitor. Dat komt omdat deze is gebaseerd op grootschalige bevolkingsstudies die geen vragen stellen over iemands transgender achtergrond. Het is volgens TNN de hoogste tijd dat deze vragen in de bevolkingsonderzoeken wel worden gesteld. Uit meerdere studies blijkt dat het slecht gaat met transgender personen op alle terreinen, van veiligheid in de openbare ruimte tot acceptatie op het werk of school, tot de situatie thuis. Dat dient dan ook systematisch gemonitord te worden.

ZWAKKE SOCIAAL-ECONOMISCHE POSITIE

Er zijn wel cijfers over hoe het sociaaleconomisch gaat met personen die hun geslacht op papier hebben veranderd. Volgens het SCP-rapport verkeren deze transgender personen nog steeds in een slechtere sociaal-economische positie dan cisgender personen. Zij vallen vaker in de lage inkomensgroep, hebben vaker schulden, minder vaak vermogen, wonen vaker in een huurwoning en hebben vaker een uitkering. Zo valt 51% van de transgender personen in de laagste inkomensgroep en is dit 28% voor cisgender personen. En waar 63% van de cisgender personen een koophuis heeft, geldt dit voor slechts 37% van de transgender personen.

“De problemen op de arbeidsmarkt voor transgender personen blijven hardnekkig”, aldus Brand Berghouwer. “Werkgevers zouden een inclusie- en diversiteitsbeleid moeten voeren die ook echt voor transgender personen werkt en hen niet uitsluit”. Uit eerder onderzoek is bekend dat transgender personen veel te maken krijgen met discriminatie op de arbeidsmarkt en werkvloer. Op dit moment ligt in de Eerste Kamer het wetsvoorstel van D66, PvdA en Groenlinks om de algemene wet gelijke behandeling aan te passen. Met dit voorstel wordt het voor iedereen duidelijk dat in het maatschappelijk verkeer transgender en intersekse personen niet gediscrimineerd mogen worden. “We kijken uit naar het moment dat ook in de Nederlandse wet transgender discriminatie expliciet verboden wordt”, aldus Brand Berghouwer.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com