Foto erik gerritsen

29 september 2020

Secretaris-Generaal VWS noemt zorg transgender ouderen morele plicht

De zorg voor transgender ouderen moet beter en sensitiever, vinden Transvisie, Transgender Netwerk Nederland (TNN), Roze 50 Plus Nederland en Vereniging Genderdiversiteit. Daarom gingen zij op 29 september in gesprek met Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS.

Tijdens het videogesprek bood Lisa van Ginneken van Transvisie symbolisch het boek Nieuwe Namen, levensverhalen van transgender ouderen aan de secretaris-generaal aan. Het boek, van auteur Eveline van de Putte, bevat een aantal indringende en ontroerende verhalen van oudere transgender personen. Naast Lisa en Eveline waren ook Manon Linschoten (Roze 50+) en Elise van Alphen (TNN) aanwezig. Met dit boek vragen de betrokken organisaties, op initiatief van Vereniging Genderdiversiteit, aandacht voor deze groep.

Dat is nodig: één op de vijf LHBTI-ouderen is bang voor pesterijen en onbegrip van medebewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis, maar ook van (ambulante) zorgverleners. Dit zorgt ervoor dat ouderen zorg mijden of zorgverleners niet informeren over hun transgender-zijn. In beide gevallen lopen ze extra gezondheidsrisico’s.

Daarom kreeg Gerritsen naast het boek ook een brief met een aantal concrete verbeterpunten voor de ouderenzorg, zoals:

  •  Stimuleren dat informatie over transgender-ouderen opgenomen raakt in beroepsrichtlijnen, kwaliteitskaders en opleidingen van zorgprofessionals.
  • Bevorderen dat zorginstellingen gebruik maken van de toolkit Roze 50+ en beschikken over een Roze Loper-keurmerk voor LHBTI-vriendelijke zorg.
  • Bevorderen dat seksuele en genderdiversiteit als criterium wordt opgenomen in het CIZ-indicatiestellingsproces, in het toetsingskader van de Inspectie Gezondheidszorg en bij subsidies in (onderzoek naar) ouderenzorg.

Gerritsen benadrukte dat VWS de morele plicht voelt om deze kwetsbare groep de aandacht te geven die nodig is. In zijn contacten met het veld zal hij partijen aanmoedigen om aandacht te hebben voor transgender ouderen. Ook meldde hij dat het Roze Loper-keurmerk de komende jaren opnieuw financieel ondersteund zal worden door het ministerie.

Transvisie, TNN, Roze 50+ en de Vereniging Genderdiversiteit zullen de komende tijd ook bij andere partijen aandacht vragen voor de transgender ouderen. Meer weten over zorgverlening aan transgender ouderen? Kijk dan naar de toolkit Roze 50+.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com