Foto van de Tweede Kamer

4 juni 2018

‘Stem vóór wettelijk verbod discriminatie transgender en intersekse personen’

Stem vóór een wettelijk verbod op discriminatie van transgender en intersekse personen. Die oproep doen Transgender Netwerk Nederland (TNN), COC Nederland, en Nederlands Netwerk Intersekse (NNID) in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer behandelt op dinsdag 5 juni een wetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks over het verbod.

‘Met deze wet is er straks geen twijfel meer mogelijk. Transgender- en intersekse personen weten zeker dat de wet hen beschermt en voor werkgevers, scholen en bedrijven is glashelder dat deze vorm van discriminatie verboden is. Dat is van groot belang,’ aldus TNN, COC en NNID.

Momenteel is er in Nederland geen enkele wet die discriminatie van transgender- en intersekse personen expliciet verbiedt. De groep, die bestaat uit tussen de 130 duizend en 1 miljoen Nederlanders, krijgt veel te maken met discriminatie.

GEEN OVERBODIGE LUXE

Intersekse personen ondervinden problemen bij participatie in opleiding, werk en vrije tijd. Van de transgender personen in Nederland kreeg 43 procent de afgelopen 12 maanden te maken met geweld en ondervindt 40 procent discriminatie op het werk. Mensen worden geweigerd voor een baan of zelfs ontslagen wegens hun identiteit. Hoewel het gaat om duizenden gevallen van discriminatie, maken jaarlijks slechts enkele tientallen transpersonen daarvan melding. Verduidelijken dat de wet ook trans en intersekse personen tegen discriminatie beschermt is dus geen overbodige luxe.

“Met deze wet is er straks geen twijfel meer mogelijk. Transgender- en intersekse personen weten zeker dat de wet hen beschermt.” TNN, COC en NNID in hun brief aan de Kamer

TNN, COC en NNID pleiten al lang voor een wettelijk verbod op discriminatie van trans en intersekse personen. In 2013 beloofde de regering politieke steun voor zo’n verbod, maar er werd geen wetsvoorstel ingediend. Acht politieke partijen beloofden vorig jaar in COC’s Regenboog Stembusakkoord om het onderwerp te regelen en het werd opgenomen in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. TNN, COC en NNID zijn de initiatiefnemers erkentelijk voor het indienen van hun voorstel.

ALGEMENE WET GELIJKE BEHANDELING

Het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütuk (GroenLinks) bepaalt dat discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken verboden is. De wet beschermt dus bijvoorbeeld ook non-binaire, androgyne, agender, genderqueer, genderfluïde en polygender personen tegen discriminatie. Het verbod wordt opgenomen in de Algemene wet gelijke behandeling.

In hun brief vragen TNN, COC en NNID de Kamer om ook te verduidelijken dat discriminatie van biseksuelen en aseksuelen verboden is. Dat kan door de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ in de wet te vervangen door ‘seksuele gerichtheid’, zoals internationaal gebruikelijk is.

Verder vragen de belangenorganisaties aan de Kamer om het voor een ieder mogelijk te maken om geslachtsregistratie op officiële documenten door te halen met een ‘X’. Dat is bijvoorbeeld van belang voor mensen die zich niet thuis voelen in het vakje ‘m’ of ‘v’. Op 28 mei riep de Limburgse rechtbank de wetgever op om dit te regelen.

Lees hier de brief van TNN, COC en NNID aan de Tweede Kamer. 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com