afbeelding stepwork

21 september 2021

Stepwork transgenderzorg failliet: hier kun je terecht

Op dinsdag 21 september is Stepwork, een van de grotere aanbieders van transgenderzorg, failliet verklaard. Waar kun je terecht als je cliënt bent bij Stepwork? En wat gebeurt er achter de schermen om de situatie op te lossen?

Het faillissement van Stepwork kwam niet geheel onverwacht. Zembla publiceerde eerder deze maand al een onderzoek naar de slechte bedrijfsvoering van de zorgaanbieder. Nu de zorgaanbieder ook daadwerkelijk door de rechtbank failliet is verklaard, zitten mensen die cliënt zijn bij Stepwork of op de wachtlijst stonden om dat te worden in onzekerheid. Waar kunnen zij nu terecht?

Mensen die zorg ontvangen van Stepwork of er op de wachtlijst staan kunnen contact opnemen met hun zorgverzekeraar om te melden dat zij cliënt of wachtende zijn van Stepwork, zo adviseert Transvisie. De zorgverzekeraar zal je vervolgens advies geven en voor jou bemiddelen. Zo kun je ervoor zorgen dat jouw behandeling of jouw positie op de wachtlijst zo min mogelijk schade ondervindt.

Speciaal team

Mocht je er niet uitkomen met je zorgverzekeraar, dan kun je contact opnemen met de toezichthouder op de zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) , die hiervoor een speciaal team heeft ingericht. Stuur een WhatsApp-bericht naar 088 – 770 8 770, dan word je teruggebeld. Mailen kan ook, zie hiervoor het bericht van Transvisie.

Ondertussen is een curator voor Stepwork bezig met afspraken met verzekeraars, de Inspectie Gezondheidszorg en de NZa. De curator zal er ook voor zorgen dat iedereen die cliënt is bij Stepwork bericht krijgt. Op dit moment wordt afgeraden om je zelf in te schrijven bij een andere aanbieder van transgenderzorg. Je komt dan waarschijnlijk onderaan de wachtlijst.

Op 8 september 2021 riepen we het ministerie van VWS op om cliënten van Stepwork én de mensen die er op de wachtlijst staan niet in de kou te laten staan. We vinden het positief dat de zorgverzekeraars nu in samenspraak met de curator alles in het werk stellen om continuïteit van zorg voor cliënten goed te organiseren en dat de NZa hier boven op zit. Wel vinden we het zorgelijk dat cliënten die zich al uit eigen initiatief bij een andere zorgaanbieder hebben aangemeld hier misschien nadeel van gaan ondervinden. We roepen de curator en zorgverzekeraars op om ook voor hen te kijken naar een eerlijke plek op de wachtlijst.

Meer nodig

De wachtlijsten van de transgenderzorg zijn al jaren onmenselijk lang. Wij zijn bezorgd dat die met het wegvallen van een grote zorgaanbieder nog meer toenemen, ook voor cliënten van andere zorgaanbieders. Daarom is er nog veel meer nodig om de fundamentele problemen van de transgenderzorg op te lossen.

Zo adviseren wij de overheid om een plan mét tijdspad te maken voor het integreren van transgenderzorg in de huisartsenzorg. Daarnaast kan de overheid het personeelsgebrek bij zorgaanbieders aanpakken door minstens twee universitaire Master-specialisaties Transgenderzorg binnen opleidingen Psychologie in het leven te roepen (niet voor de diagnostiek maar ter ondersteuning van mensen die in transitie gaan). Door deze initiatieven op te pakken kan de overheid laten zien dat ze de transgenderzorg serieus neemt en steunt.

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com