18 maart 2011

Sterilisatie-eis: in behandeling…

Afgelopen woensdag heeft de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie de brief van het Transgender Netwerk Nederland over Artikel 1:28 van het Burgerlijk Wetboek (sterilisatie-eis) behandeld. De commissie heeft besloten een “afschrift van het antwoord van de bewindspersoon” op te vragen. Stichting Transman was, samen met TNN en enkele anderen, bij de vergadering aanwezig.

Voor ons was de procedurevergadering van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie voor het grootste deel niet interessant. Het was een lange zit, want pas in de laatste 5 minuten werden alle ingekomen stukken besproken. De brief van het Transgender Netwerk Nederland (TNN), die onder andere ook door Stichting Transman is mede-ondertekend, was de laatste brief, nummer 45.

Magda Berndsen (D’66) vroeg of dit daadwerkelijk voor het zomerreces behandeld zou worden. “Ja,” antwoordde de voorzitter. Vervolgens besloot de Kamercommissie het voorgestelde handelen te volgen. Dat wil zeggen dat de Kamercommissie een afschrift vraagt van het antwoord van de verantwoordelijke minister, maar de minister is niet aan een termijn gebonden. De Vaste Kamercommissies van OCW en VWS zullen dit onderwerp verder afhandelen.

Na deze vergadering heeft TNN nog contact opgenomen met de fractie van D’66. Die maakt zich er sterk voor dat de Kamercommissie erop toeziet dat de minister binnen 3 tot 6 weken op onze brief reageert. De Kamercommissie kan dit helaas niet afdwingen, maar ze kunnen het wel agenderen, zodat er toch enige vorm van druk is.

TNN zal ondertussen zelf en via politieke medestanders druk blijven uitvoeren op de minister om (zo snel mogelijk) antwoord te krijgen

Webbericht in samenwerking met Stichting Transman

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com