Zwarte-grijze achtergrond met daarvoor witte tekst: stop geweld tegen vrouwen. Rechts daarvan een oranje handafsdruk.

8 december 2023

Stop geweld tegen alle vrouwen

Een op de drie vrouwen in Nederland maakt geweld mee in haar leven.  Het is de meest veelvoorkomende vorm van geweld. Transgender Netwerk steunt het actieplan van Orange the World voor de overheid om geweld aan te pakken tegen alle vrouwen. 

Vrouwen krijgen te maken met verschillende vormen van gendergerelateerd geweld. Denk aan eksuele intimidatie op het werk, straatintimidatie, partnergeweld, eergerelateerd geweld, verkrachting, seksueel geweld, stalken, psychisch geweld, dwingende controle, sociaal isoleren, financieel afhankelijk maken, cybergeweld, en in de meest extreme gevallen femicide.  Meer dan vier miljoen vrouwen maakt geweld mee in haar leven. Dit is een groot probleem wat veel te weinig aandacht krijgt in Nederland en wereldwijd.

Daarom wordt met de wereldwijde campagne Orange the World jaarlijks aandacht gevraagd voor gendergerelateerd geweld tegen alle vrouwen en meisjes: tegen zowel cisgender als transgender vrouwen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat transgender personen in Nederland, met name trans vrouwen, twee tot zeven keer vaker slachtoffer worden van gendergerelateerd geweld dan cisgender personen. De marginaliseerde positie van transgender personen maakt hen extra kwetsbaar om slachtoffer te worden voor geweld.

Met het actieplan roepen 14 maatschappelijke organisaties op dit gebied de politieke partijen op om  het bestrijden van gendergerelateerd geweld een prioriteit te maken. Met het actieplan laten deze organisaties zien wat hiervoor nodig is. Zoals een centraal nationaal telefoonnummer waar iedereen terecht kan voor elke vorm van geweld. Maar ook meer aandacht voor trans mensen bijvoorbeeld in de bescherming en zorgketen..

Wil jij jezelf inzetten om geweld tegen alle vrouwen en meisjes uit te bannen teken dan nu de medestander pledge. Daarmee spreek je je uit om niet alleen zelf geen geweld te gebruiken, maar slachtoffers te steunen, je uit te spreken en mensen aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag.

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com