2 november 2012

TNN, ondanks rol van “deskundige”, akkoord wetsvoorstel geslachtsverandering

We zijn blij dat er eindelijk een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd waarin het voor transgenders gemakkelijker wordt om je geslacht bij de Burgerlijke Stand aan te passen. Eindelijk hoeven we in deze nieuwe wet geen medische behandeling meer te ondergaan. En ook het oordeel van een rechter is in de nieuwe wet niet meer nodig om je geslacht bij de gemeente te veranderen.

Brief

In een brief die naar de leden van de vaste Tweede Kamer Commissie voor Veiligheid en Justitie is gestuurd geven we aan het wetsvoorstel te accepteren. Maar dat we aandacht vragen voor de rol van de deskundige.

De Kamercommissie behandelt het voorstel op 13 december dit jaar. Vervolgens moet over de nieuwe wet in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer gestemd worden. En dan, hopelijk nog vóór de zomer van het volgend jaar, moet ook de Eerste Kamer akkoord gaan.

Goed nieuws?

We moesten wel even slikken dat er op de achtergrond toch altijd nog een deskundige nodig is die moet vaststellen dat “…de overtuiging van degene op wie de aangifte betrekking heeft dat hij tot het andere geslacht behoort dan in de akte van geboorte is vermeld, als van blijvende aard is te beschouwen…’.

Deskundige

Wie of wat is die deskundige? In de toelichting op de wet schrijft staatssecretaris Teeven: “De rol van de deskundige bestaat er uit de duurzame overtuiging van de genderidentiteit van de transgender te bevestigen”.

Het gaat dan om iemand die behoort tot een categorie van deskundigen inzake ‘genderdysforie’. Daar zijn er niet zoveel van in ons land. Dat zijn vrijwel uitsluitend mensen die actief zijn in het medische circuit. Het zijn geen ambtenaren die net als bij een huwelijk aanhoren dat de partners allebei het ‘ja-woord’ hebben gegeven en vervolgens de huwelijksakte ondertekent.

We hopen dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel inderdaad nog in december behandelt en na goedkeuring TNN een rol geeft bij de invulling van functie van de deskundige.

Brief wetsvoorstel BW1 Art28

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com