26 april 2011

TNN presenteert voorlichtingsfolder over discriminatie

Discriminatie treft nog altijd veel transgender personen in Nederland, per 1 april biedt TNN daarom al specifiek aandacht aan dit thema op deze website. Als je gediscrimineerd bent vanwege je genderidentiteit of -uiting kan je ook melding daarvan maken op het online meldpunt dat TNN heeft gelanceerd. Wij vinden het namelijk belangrijk om zicht te krijgen op de discriminatie die transgenders ervaren.
Om het thema discriminatie onder de aandacht van onze achterban te brengen is er een voorlichtingsfolder ontwikkeld. Daarin staat informatie over vormen van discriminatie, evenals wat men kan ondernemen als men gediscrimineerd is. We willen met deze folder en de aandacht op de website bereiken dat transgender personen die discriminatie ervaren hun weg beter zullen vinden naar anti-discriminatiebureau’s, politie en/of Commissie Gelijke Behandeling.

De komende tijd zullen de voorlichtingsfolders gericht verspreid worden, tevens gaat TNN voorlichtingsbijeenkomsten organiseren in samenwerking met lokale partners en organisaties uit anti-discriminatieveld.

De voorlichtingsfolder is tevens te bestellen door een e-mail met adres en het aantal folders dat u wilt ontvangen te sturen naar info@transgendernetwerk.nl onder vermelding van ‘folder discriminatie‘.

De folder is in een zeer prettige samenwerking ontworpen door Sylvia Stølan, www.sylviastolan.com.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com