Foto van twee sprekers tijdens Transgender Gedenkdag in de Westerkerk

22 november 2018

Transgender Gedenkdag in de Westerkerk in Amsterdam

Op dinsdagavond 20 november vond in de Westerkerk in Amsterdam een herdenking plaats in het kader van TDOR (Transgender Day Of Remembrance), om stil te staan bij de mensen die het afgelopen jaar wereldwijd werden vermoord om hun transgender-zijn. Voorgaande jaren was de herdenking buiten bij het Homomonument. De verplaatsing van het evenement naar binnen zorgde voor een aanzienlijk grotere opkomst.

De avond werd ingeleid en gepresenteerd door Dinah Bons, daarnaast waren er verschillende gastsprekers. Tussendoor was er muziek van harpspeler en zanger Daan Verlaan.

Rutger Groot Wassink (wethouder gemeente Amsterdam GroenLinks) en Vera Bergkamp (Tweede Kamerlid D66) betuigden hun steun vanuit de lokale en landelijke politiek. Zij spraken hun zorgen uit, maar kwamen ook met bemoedigende woorden. Daarnaast gaven ze aan dat zij zich hard willen maken om de discriminatie en het geweld tegen transgender personen tegen te gaan. Rutger Groot Wassink zal zich komend jaar ook inzetten om andere gemeenten buiten Amsterdam te bewegen aan te sluiten bij de regenbooggemeentes, zodat de sociale acceptatie en emancipatie van gender- en seksuele diversiteit prioriteit op de agenda wordt.

Ana Paula Lima (Trans United) en Sean Claude Neufville spraken vanuit de transgender gemeenschap zelf. Ook zij spraken hun zorgen, verdriet en boosheid uit, naast gevoelens van onveiligheid en onvermogen. Ana Paula Lima vroeg de politiek en de maatschappelijke organisaties om zich meer in te zetten voor de problemen die transgender personen tegenkomen, terwijl Jean Claude de transgender gemeenschap zelf opriep elkaar te steunen en samen de strijd aan te gaan tegen transfobie.

Na de gastsprekers lazen Alejandra Ortiz en Timothy Aarons de namen op van de 369 transgender personen die sinds 1 oktober 2017 door geweld om het leven zijn gekomen. De herdenking werd buiten afgesloten met het neerleggen van bloemen bij het Homomonument.

Door Anne Levah Russchen

Foto: Bob Newmark

De avond werd ingeleid en gepresenteerd door Dinah Bons, daarnaast waren er verschillende gastsprekers. Tussendoor was er muziek van harpspeler en zanger Daan Verlaan.

Rutger Groot Wassink (wethouder gemeente Amsterdam GroenLinks) en Vera Bergkamp (Tweede Kamerlid D66) betuigden hun steun vanuit de lokale en landelijke politiek. Zij spraken hun zorgen uit, maar kwamen ook met bemoedigende woorden. Daarnaast gaven ze aan dat zij zich hard willen maken om de discriminatie en het geweld tegen transgender personen tegen te gaan. Rutger Groot Wassink zal zich komend jaar ook inzetten om andere gemeenten buiten Amsterdam te bewegen aan te sluiten bij de regenbooggemeentes, zodat de sociale acceptatie en emancipatie van gender- en seksuele diversiteit prioriteit op de agenda wordt.

Ana Paula Lima (Trans United) en Sean Claude Neufville spraken vanuit de transgender gemeenschap zelf. Ook zij spraken hun zorgen, verdriet en boosheid uit, naast gevoelens van onveiligheid en onvermogen. Ana Paula Lima vroeg de politiek en de maatschappelijke organisaties om zich meer in te zetten voor de problemen die transgender personen tegenkomen, terwijl Jean Claude de transgender gemeenschap zelf opriep elkaar te steunen en samen de strijd aan te gaan tegen transfobie.

Na de gastsprekers lazen Alejandra Ortiz en Timothy Aarons de namen op van de 369 transgender personen die sinds 1 oktober 2017 door geweld om het leven zijn gekomen. De herdenking werd buiten afgesloten met het neerleggen van bloemen bij het Homomonument.

Door Anne Levah Russchen

Foto: Bob Newmark

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com