27 september 2011

Transgender vrouwenemancipatie op de Joke Smit-dag

Afgelopen zaterdag 24 september was Transgender Netwerk Nederland op uitnodiging van MamaCash aanwezig op de Joke Smit-dag. Deze dag die in het teken stond van het leven en werk van Joke Smit (1933-1981), schrijfster van ‘Het onbehagen bij de vrouw‘ (1967), daarmee beeldbepalend voor het feminisme van de Tweede Golf. Tijdens deze dag organiseerden verschillende organisaties workshops. Één van de workshops werd door MamaCash georganiseerd, getiteld ‘Is er een land waar alle vrouwen willen wonen?’. In deze workshop kwamen vrouwen aan het woord die zelf actief waren voor verschillende organisaties die door MamaCash financieel gesteund worden. Namens TNN vertelde Sophie Schers in het eerste deel van de workshop over de positie van verschillende transgender vrouwen in de Nederlandse samenleving. Lees hier haar bijdrage.

In de tweede helft van de workshop werd besproken hoe politiek en de vrouwenbeweging meer zou kunnen betekenen voor de groepen die in deze workshop aan het woord kwamen. De asielzoekers, sekswerkers en huishoudelijk werkers zonder identiteits- of verblijfspapieren en transgenders zonder representatieve papieren hadden duidelijk een gemeenschappelijke noemer, namelijk erkenning, of dat nu verblijf (huishoudelijk) werk of identiteit/sekse was. Om in onze maatschappij te kunnen participeren en aanspraak te kunnen maken op rechten en toegang tot faciliteiten is erkenning noodzakelijk. Dat voor de positie van deze minderheidsgroepen onder de vrouwen in de vrouwenbeweging nog elke dag gestreden moet worden werd helaas wel duidelijk. In de plenaire discussie was vooral de middenklasse vrouw met echtgenoot en gezin die deeltijd werkte onderwerp van emancipatiediscussie. De aanwezigheid van transgender vrouwen en andere minderheidsgroepen op deze dag dankzij de MamaCash workshop was absoluut een meerwaarde en ook uit reacties van andere aanwezigen bleek dat minderheidsgroepen er niet alleen voor stonden.

MamaCash steunt TNN in haar anti-discriminatieproject en het inzichtelijk krijgen van de positie van transgender sekswerkers en asielzoekers.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com