foto van verschillende provincie vlaggen

19 maart 2019

Transvote Provinciale verkiezingen

Stem jij voor de belangen van transgender personen? Op 20 maart kiezen we volksvertegenwoordigers van de provincie. Welke partijen steunen de transgender emancipatie?

Indirect heeft het verkiezingsresultaat invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer, maar de provincies zelf hebben ook directere invloed. Zo kunnen ze bevorderen dat gemeentes lhbti-beleid voeren, en kunnen zij zelf het goede voorbeeld geven als organisatie en werkgever. Op rainbowvote.nu kan je lezen hoe partijen denken over lhbti-kwesties.

TRANSITIEVERLOF

Aan de hand van stellingen geven de deelnemende partijen hun plannen aan, bijvoorbeeld rondom veiligheid en zorg en welzijn van lhbti personen. Per provincie krijgt de gebruiker een overzicht, want hoewel in veel provincies dezelfde partijen deelnemen, staan ze er soms net even anders in. Een aantal stellingen richten zich specifiek op transgender personen op de arbeidsmarkt, en wat ze hier zelf als provincie maar ook als werkgever doen. Zoals het tekenen van de Verklaring van Dordrecht voor een transgendervriendelijke arbeidsmarkt en het mogelijk maken van transitieverlof, of het verminderen van de vraag naar geslacht die te pas en te onpas wordt gesteld. Ook presenteren de partijen hun kandidaten: mensen die zich in de provincie voor lhbti personen willen inzetten.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com